Zaszczytny tytuł Bursztynnika Roku przyznawany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników od roku 1999 otrzymał wieloletni dyrektor biura MSB Michał Kosior za aktywne inspirowanie wielu działań, które przyczyniły się do popularyzacji bursztynu bałtyckiego na arenie krajowej i międzynarodowej.

Michał Kosior jest związany z branżą jubilerską i bursztynniczą od 1999 r. – wtedy rozpoczął współpracę przy katalogu Polska Biżuteria, w kolejnych latach nawiązując również współpracę z innymi polskimi mediami branżowymi. W 2006 r. podpisał deklarację członkowską Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników, zaś w latach 2008-2019 jako dyrektor biura MSB kierował jego pracami, dodatkowo przez dwie kadencje pełniąc funkcję sekretarza i wiceprezesa Zarządu MSB.

To, co było najbardziej zauważalne w pracy Michała, to zaangażowanie, które znacząco wykraczało poza zakres jego obowiązków. Przez 11 lat pracy dał się poznać nie tylko jako rzetelny dyrektor Biura MSB, ale również perfekcyjnie opanował wszystkie bursztynowe informacje oraz ‘bursztynowe pułapki’ i dołączył do grona rzeczoznawców. W bardzo krótkim czasie bursztyn i środowisko bursztynnicze stało się dla Michała nie tylko miejscem pracy, ale i pasją. To właśnie wiedza i pasja pozwoliły na tworzenie rzetelnego wizerunku Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników i bursztynu w internecie, mediach społecznościowych, a także podczas międzynarodowych spotkań, w których uczestniczył, reprezentując Stowarzyszenie.

Przez te lata był aktywnym inspiratorem wielu działań, które przyczyniały się do popularyzacji bursztynu bałtyckiego na arenie krajowej i międzynarodowej – zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia. Organizowanie szkoleń i spotkań rzeczoznawców, kursów wiedzy o bursztynie i warsztatów gemmologicznych; konsultowanie założeń ustawowych w zakresie dotyczącym przyszłości naszej branży (w tym bardzo ważnego Prawa Górniczego i Geologicznego), współpraca z najważniejszymi instytucjami naukowymi, muzealnymi, artystycznymi i edukacyjnymi, prowadzenie w siedzibie MSB galerii, organizowanie wernisaży współczesnych projektantów biżuterii, działalność wydawnicza, organizacja wystaw i wydarzeń promujących bursztyn oraz aktywny udział w konferencjach i targach – to wszystko przysporzyło Stowarzyszeniu prestiżu.

Warte podkreślenia jest jego zaangażowanie w stworzenie Gdańskiego Laboratorium Bursztynu MSB. Dbał o rozpowszechnianie informacji o certyfikacji oraz pozyskiwał nowych usługobiorców. Tysiące certyfikatów wydanych od 2015 r. to w dużej mierze zasługa Michała i zespołu. Skutecznie promował Laboratorium Bursztynu w kręgach zagranicznych gemmologów, budując międzynarodową markę Laboratorium Bursztynu – jedynego o takiej specjalizacji.

Tytuł Bursztynnika Roku przyznawany jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinach: twórczości artystycznej, badaniach naukowych i popularyzacji wiedzy o bursztynie, postępu technicznego, efektywności ekonomicznej, pracy społecznej w środowisku bursztynników, kolekcjonerstwa okazów przyrodniczych i zabytków bursztynowych. Laureata wybiera Kapituła, w skład której wchodzą dotychczasowi laureaci tego wyróżnienia.

Dotychczas zaszczytne wyróżnienie Bursztynnika Rokuotrzymali: Mariusz Drapikowski (1999), Jan Koteja (2000), Kazimieras Mizgiris (2001), Ewa Rachoń (2002), Adam Pstrągowski (2003), Wojciech Kalandyk (2004), Marek Gutowski (2005), Andrzej Wiszniewski (2006), Elżbieta Sontag (2007), Regina Kramarska (2008), prof. Sławomir Fijałkowski (2009), Anna Sado (2010), Lucjan Myrta (2011), Mariusz Gliwiński i Tomasz Mikołajczyk (2012), Gabriela Gierłowska (2013), Ryszard Uliński (2014), Ewa Wagner-Wysiecka (2015), Zoja Kostiaszowa (2016), Jacek Szwedo (2017), prof. Ryszard Szadziewski (2018). Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników przyznało także tytuł Bursztynnika Stulecia – prof. dr. hab. Barbarze Kosmowskiej-Ceranowicz i Wiesławowi Gierłowskiemu.  Źródło: Bursztynisko nr 44, "Michał Kosior - Bursztynnik Roku 2019" autorstwa Elżbiety Sontag i Adama Pstrągowskiego