Zoja Kostiaszowa odebrała dyplom i statuetkę w czasie targów Amberif

Zoja Kostiaszowa,wiodący badacz Muzeum Bursztynu w Kaliningradzie, członkini Światowej Rady Bursztynu w Gdańsku i Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników, została uhonorowana statuetką Bursztynnika Roku 2016. W ten sposób Kapituła doceniła jej bogaty dorobek naukowy w dziedzinie bursztynu.

Laureatka specjalizuje się w historii rzemiosła bursztynowego w obwodzie kaliningradzkim i Prusach Wschodnich, będąc jednym z czołowych ekspertów w tej dziedzinie. Wydała ponad 60 publikacji naukowych, w tym monografię „Historia Kaliningradzkiego Kombinatu Bursztynowego”. Jest autorką artykułów w czasopismach i zbiorach naukowych publikowanych  w Kaliningradzie, Moskwie, Petersburgu, a także w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Litwie i Ukrainie, jak również redaktorem  kolekcji naukowej Muzeum Bursztynu w Kaliningradzie „Bursztyn bałtycki. Nauka. Kultura. Ekonomia”. W 2016 roku jej duży dorobek powiększył się o  przekład na język rosyjski książki „Bursztyn w Polsce i na świecie” autorstwa Barbary Kosmowskiej-Ceranowicz, wydanej w polsko-angielskiej wersji językowej w 2012 r.

Zoja Kostiaszowa opracowała liczne raporty o rozwoju rosyjskiego rzemiosła bursztynowego, które były prezentowane na ponad 20 krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. W ostatnich latach przygotowała ona konferencje i seminaria poświęcone zagadnieniom związanym z badaniem bursztynu, w tym duże międzynarodowe projekty badawcze, jak np. Międzynarodowe Sympozjum „Wydobycie i obróbka bursztynu na Sambii”, Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja „Renowacja i konserwacja bursztynu” oraz „Bursztyn i jego imitacje: odmiany imitacji, sposoby ich wytwarzania i kolekcje”.

Bursztynnik Roku 2016 jest bezpośrednio zaangażowana w tworzenie kolekcji Muzeum Bursztynu w Kaliningradzie, do której wybiera eksponaty najwyższej jakości naukowej i artystycznej. Dotychczas została odznaczona medalem „za zasługi dla regionu kaliningradzkiego” oraz pamiątkowym Medalem Prezydenta Miasta Gdańska.

Tytuł Bursztynnika Roku przyznawany jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinach: twórczości artystycznej, badaniach naukowych i popularyzacji wiedzy o bursztynie, postępu technicznego, efektywności ekonomicznej, pracy społecznej w środowisku bursztynników, kolekcjonerstwa okazów przyrodniczych i zabytków bursztynowych. Laureata wybiera Kapituła, w skład której wchodzą Bursztynnicy Stulecia: prof. dr hab. Barbara Kosmowska-Ceranowicz i Wiesław Gierłowski oraz Bursztynnicy Roku: Mariusz Drapikowski (1999), Kazimieras Mizgiris (2001), Ewa Rachoń (2002), Adam Pstrągowski (2003), Wojciech Kalandyk (2004), Marek Gutowski (2005), Andrzej Wiszniewski (2006), dr Elżbieta Sontag (2007), dr Regina Kramarska(2008), prof. Sławomir Fijałkowski (2009), Anna Sado (2010), Lucjan Myrta (2011), Mariusz Gliwiński i Tomasz Mikołajczyk (2012), Gabriela Gierłowska (2013), Ryszard Uliński (2014), dr hab. inż. Ewa Wagner-Wysiecka (2015).