Laureaci tytułu Bursztynnika Roku i Bursztynnika Tysiąclecia na targach Amberif 2011

Członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników zgłoszą kandydatury, a Kapituła składająca się z dotychczasowych laureatów tego honorowego wyróżnienia dokona wyboru Bursztynnika Roku 2011. Nazwisko zwycięzcy poznamy na targach Amberif 2012.

Kto nim będzie? Regulamin określa, że może nim zostać osoba, która ma wyjątkowe osiągnięcia w następujących dziedzinach: twórczość artystyczna, badania naukowe i popularyzacja wiedzy o bursztynie, postęp techniczny, efektywność ekonomiczna, praca społeczna w środowisku bursztynników, kolekcjonerstwo okazów przyrodniczych i zabytków bursztynowych. Kandydatury do tytułu mogą zgłaszać wszyscy członkowie stowarzyszenia na piśmie z odpowiednim uzasadnieniem. Warto sobie przypomnieć, kto w ubiegłym roku wyróżnił się w tych dziedzinach i jakie wydarzenia były spektakularne lub choćby znaczące dla rozwoju i promocji branży. Zgłoszenia należy przesłać do 15 lutego 2012 r. na adres biura MSB.

Zgodnie z regulaminem tytuł Bursztynnika Roku zostaje przyznany przez Kapitułę, w skład której wchodzą: Bursztynnicy Stulecia, członkowie Honorowi Stowarzyszenia: prof. dr hab. Barbara Kosmowska-Ceranowicz i mgr Wiesław Gierłowski, Bursztynnicy lat 1999-2010: Mariusz Drapikowski (1999), Kazimieras Mizgiris (2001), Ewa Rachoń (2002), Adam Pstrągowski (2003), Wojciech Kalandyk (2004), Marek Gutowski (2005), Andrzej Wiszniewski (2006), dr Elżbieta Sontag (2007), Regina Kramarska (2008), dr hab. Sławomir Fijałkowski (2009), Anna Sado (2010). Kapituła nadaje tytuł większością głosów ogółu członków w głosowaniu bezpośrednim na swoim zgromadzeniu lub listownie. Wręczenie statuetki wybranemu Bursztynnikowi Roku 2011 nastąpi w formie uroczystej podczas targów Amberif 2012.