W czasie targów Amberif statuetkę Bursztynnika Roku 2008 wręczyli Reginie Kramarskiej Bursztynnik Roku 2007 Elżbieta Sontag i prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników Mariusz Gliwiński.

Dr Regina Kramarska jest doświadczonym geologiem, specjalistą w dziedzinie złóż i nagromadzeń bursztynu w Polsce i krajach sąsiadujących oraz aktywnym członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników. Środowisko zawdzięcza jej opracowania geologiczne o złożach bursztynu, m.in. o najnowszym stanie badań paleogeńskich złóż bursztynu w rejonie Chłapowa i Wołynia oraz informacje o możliwościach wykorzystania nagromadzeń czwartorzędowych w różnych częściach Polski.

W roku 2008 przy jej współautorstwie powstało kompleksowe opracowanie o perspektywach wykorzystania polskich zasobów bursztynu „Prognozy zasobowe bursztynu w Polsce dla Ministerstwa Środowiska”. Stało się ono podstawą zwołanej przez podsekretarza stanu – Głównego Geologa Kraju dr. Henryka Jacka Jezierskiego w dniu 20.01.09. w siedzibie Ministerstwa Środowiska wspólnej narady praktyków gospodarki bursztynem i badaczy złóż w celu określenia sposobów uniezależnienia się w przyszłości od dostaw surowca z Federacji Rosyjskiej i Ukrainy. Pierwsze korzystne decyzje zostały już dzięki temu podjęte. Podczas targów Amberif odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami koncesjowanymi w dziedzinie poszukiwań i eksploatacji bursztynu w holoceńskich osadach Delty Wisły i Mierzei Wiślanej, a także z przedsiębiorcami zamierzającymi podjąć taką działalność.

W opracowaniu „Prognozy zasobowe bursztynu w Polsce” zaprezentowane zostały informacje o mało znanych dotąd w kręgach gospodarczych zasobach północnej Lubelszczyzny (np. rejon Leszkowice – Juliopol: 29 tys. ton) zalegających na niewielkich głębokościach. Dr Regina Kramarska od początku 2009 roku sprawuje funkcję zastępcy Naczelnego Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie do spraw Geologii Morza. Jest to dowód uznania dla jej wcześniejszych prac z zakresu wykorzystania polskiej strefy ekonomicznej Bałtyku. Prace te odnosiły się między innymi do przygotowania koncesji na pozyskiwanie bursztynu z dna morza.  

Podczas uroczystego wręczenia statuetki podkreślano także zasługi innych kandydatów zgłoszonych do tytułu Bursztynnika Roku 2008:
- dr hab. Sławomir Fijałkowski w 2008 roku w środowisku bursztynników zasłużył się opracowaniem wyjątkowego albumu „Top Amber”, który promuje najnowocześniejsze artystyczne wzornictwo bursztynowej biżuterii.
- Mariusz Gliwiński – zasłużony dla Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników, podnoszący swoje kwalifikacje jako projektant biżuterii. Jest wystawcą licznych targów branżowych, gdzie promuje naturalny bursztyn bałtycki na świecie.
- dr hab. Ryszard Szadziewski – biolog, prof. UG, od 2008 r. Przewodniczący Światowej Rady Bursztynu działa na rzecz społeczności gdańskich bursztynników. 10 lat temu przekonał Radę Wydziału o zasadności utworzenia w Gdyni Muzeum Inkluzji w Bursztynie.
- dr Wolfgang Weitschat – geolog, od 15 lat popularyzujący wiedzę o bursztynie jako przewodniczący w ramach towarzystwa “Arbeitskreis Bernstein”. W 2008 wybrany został wiceprzewodniczącym Światowej Rady Bursztynu.
- Doug Lundberg – bursztynnik, popularyzator, jest orędownikiem polskiej wiedzy o bursztynie na kontynencie amerykańskim.

Materiał prasowy MSB.

Zdjęcia: Regina Kramarska (na górze). Dotychczasowi laureaci nagrody: Ewa Rachoń, Kazimieras Mizgiris, Elżbieta Sontag, Wiesław Gierłowski (Bursztynnik Stulecia), Regina Kramarska, Barbara Kosmowska-Ceranowicz (Bursztynnik Stulecia), Adam Pstrągowski i Wojciech Kalandyk.