Bursztynnicy Roku i Stulecia: (od lewej) Ewa Rachoń, Kazimieras Mizgiris, Elżbieta Sontag, Wiesław Gierłowski, Regina Kramarska, Mariusz Gliwiński, Barbara Kosmowska-Ceranowicz, Adam Pstrągowski i Wojciech Kalandyk

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników czeka na zgłoszenia kandydatów do tytułu honorowego tytułu Bursztynnika Roku do 10 lutego br.

Tytuł ten przyznawany jest od 1999 r. za wybitne osiągnięcia w dziedzinach:
- twórczości artystycznej
- badaniach naukowych i popularyzacji wiedzy o bursztynie
- postępu technicznego
- efektywności ekonomicznej
- pracy społecznej w środowisku bursztynników
- kolekcjonerstwa okazów przyrodniczych i zabytków bursztynowych począwszy od osiągnięć w 1999 r. Tytuł ten może być też przyznany za całokształt pracy w dziedzinie bursztynnictwa w okresie poprzedzającym rok nadania.

Zgodnie z regulaminem nadawania tytułu Bursztynnika Roku zostaje on przyznany przez Kapitułę, w skład której wchodzą: Bursztynnicy Stulecia oraz członkowie honorowi Stowarzyszenia: prof. dr hab. Barbara Kosmowska-Ceranowicz i mgr Wiesław Gierłowski, Bursztynnicy lat 1999-2008: Mariusz Drapikowski (1999), prof. dr hab. Jan Koteja+ (2000), Kazimieras Mizgiris (2001), Ewa Rachoń (2002), Adam Pstrągowski (2003), Wojciech Kalandyk (2004), Marek Gutowski (2005), Andrzej Wiszniewski (2006), dr Elżbieta Sontag (2007), dr Regina Kramarska (2008), dr hab. Sławomir Fijałkowski (2009).

Kapituła nadaje tytuł większością głosów ogółu członków w głosowaniu bezpośrednim na swoim zgromadzeniu lub listownie. Wręczenie statuetki i dyplomu wybranemu Bursztynnikowi Roku 2010 nastąpi w formie uroczystej w dniu otwarcia targów Amberif.

Kandydatury do tytułu zgłaszać mogą wszyscy członkowie stowarzyszenia na piśmie z odpowiednim uzasadnieniem do 10 lutego 2011. Zachęcamy Państwa do czynnego udziału w wyborze Bursztynnika Roku – osoby, która swoim postępowaniem, kulturą i osiągnięciami w naszej branży zasługuje na szczególne wyróżnienie!