1.	Lucjan Myrta, autoportret z bursztynu, 120 x 120 cm, Sopot 2009

Członkowie Kapituły przyznali tytuł Bursztynnika Roku 2011 Lucjanowi Myrcie, znanemu sopockiemu bursztynnikowi.

Członkowie Kapituły, w skład której wchodzą Bursztynnicy Stulecia – prof. dr hab. Barbara Kosmowska-Ceranowicz i Wiesław Gierłowski oraz Bursztynnicy Roku: Mariusz Drapikowski (1999), Kazimieras Mizgiris (2001), Ewa Rachoń (2002), Adam Pstrągowski (2003), Wojciech Kalandyk (2004), Marek Gutowski (2005), Andrzej Wiszniewski (2006), dr Elżbieta Sontag (2007), dr Regina Kramarska (2008) i dr Sławomir Fijałkowski (2009), Anna Sado (2010) przyznali tytuł Bursztynnika Roku 2010 Lucjanowi Myrcie.

Walne Zebranie Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników w maju 2011 r. przyznało Lucjanowi Myrcie najwyższą statutową godność – Honorowego Członka. Jest on jednym z założycieli naszego Stowarzyszenia, był Wiceprezesem Zarządu w pierwszej kadencji. Nikt ze współczesnych bursztynników polskich i zagranicznych na godność tę nie zasłużył bardziej.

Dzięki osobistemu talentowi i ponad czterdziestu latom niezmordowanej pracy Lucjan Myrta opanował zawiłości kunsztu artystycznego bursztynnictwa w stopniu dorównywającym świetnym mistrzom cechowym z przełomu XVII i XVIII wieku. A to właśnie dzieła tych mistrzów nadały bursztynowi wysoką rangę społeczną. Wspaniałe szkatuły, ołtarzyki i relikwiarze pełniły bowiem rolę dyplomatycznych podarków wymienianych między monarchami.

W roku 2011 Lucjan Myrta jako jedyny współczesny bursztynnik zdołał przywrócić dziełom bursztynowym istotną rolę w dyplomacji. Możliwość taką przyniosła polska prezydencja w Unii Europejskiej, a konkretnie odbywane w Sopocie sesje, sympozja i fora różnych agend Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Wszystkim spotkaniom polityków i ekspertów odbywanych w sopockim Sheratonie towarzyszyła wystawa rzeźb, obrazów i szkatuł mistrza Lucjana.

Parlamentarzyści europejscy pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka i ministrowie rządów krajów UE oprowadzani przez premiera Donalda Tuska dodatkowo mieli możność zapoznać się z całą ogromną kolekcją dzieł bursztynowych, którą Lucjan Myrta eksponuje w siedzibie własnej pracowni. Ta kolekcja, imponująca niespotykaną skalą i różnorodnością form, funkcji i technik wykonawczych, zawiera w sobie zarówno wyraźne cechy nowatorskie, jak i silne umocowanie w tradycji szczytowych osiągnięć artystycznego bursztynnictwa gdańskiego w czasach nowożytnych.  Jako pierwszy z bursztynników otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaszczytny medal Gloria Artis.

Liczba zgromadzonych dzieł stale rośnie, chociaż wiele obiektów trafia corocznie do muzeów. Ciągle bowiem w wyniku twórczej pasji powstają nowe. To ta pasja przed dziesięciu laty dała początek działowi bursztynu w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska. W latach 2000 – 2005 zbiór 200 obiektów Lucjana Myrty stanowił całość ekspozycji muzealnej. Kiedy rosnącej kolekcji Myrty nie udało się pomieścić w skromnych pomieszczeniach Zespołu Przedbramia w Gdańsku, trafiła ona do zamku malborskiego, a stamtąd do królewskich zamków na Wawelu i w Warszawie. Dzieła Lucjana Myrty przynosiły Polsce chlubę także na wielkich wystawach zagranicznych, między innymi w Niemczech. Dzisiaj kolekcja własna tych dzieł jest większa niż kiedykolwiek w przeszłości.

Zadziwia także liczba i doskonałe kwalifikacje wielu uczniów Lucjana Myrty, wyszkolonych przez niego od podstaw. Warto też przypomnieć, iż w kilku wcześniejszych dziesięcioleciach wyroby jego pracowni określały standardy jakościowe w eksporcie na wymagający rynek dalekowschodni i europejski.

Decyzja Kapituły o przyznaniu tytułu Bursztynnika Roku 2011 ma więc mocne podstawy.