Polska jest obecnie największym w Europie producentem wyrobów z bursztynu bałtyckiego, dlatego zagadnienia dotyczące szeroko pojętej promocji tego kamienia i popularyzacji wiedzy na jego temat, ochrony interesów wytwórców i nabywców należą do najważniejszych zadań działających tu organizacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Światowa Rada Bursztynu to organ o charakterze doradczo-opiniodawczym w zakresie kreowania spójnej koncepcji promocji bursztynu, w tym realizacji programu „Gdańsk – Światową Stolicą Bursztynu” oraz rozwoju bursztynnictwa – gałęzi gospodarki szczególnie rozwiniętej na terenie Gdańska.

Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu z siedzibą w Gdańsku jest organizacją zrzeszającą polskie firmy zajmujące się projektowaniem i wytwarzaniem wyrobów artystycznych oraz wydobyciem bursztynu bałtyckiego. KIGB zajmuje się również promocją miasta Gdańska oraz swoich członków poprzez popularyzowanie produktu i promocję bursztynu na całym świecie.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników zostało założone w 1996 r. w Gdańsku przez grupę miłośników bursztynu. Głównymi celami MSB jest promocja bursztynu i bursztynników, rozpowszechnianie wiedzy o bursztynie i jego walorach oraz wymiana kontaktów i wspólne rozwiązywanie problemów branży. MSB zrzesza ponad 350 osób z 30 krajów świata – miłośników bursztynu, artystów i projektantów, producentów i handlowców biżuterii, kolekcjonerów i muzealników, naukowców i badaczy.