W tegorocznym plebiscycie Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników spośród trzech zgłoszonych kandydatur – Gabrieli Gierłowskiej, Nancy Chui i Sorena Fehrna – Kapituła wybrała Bursztynnikiem Roku 2013 Gabrielę Gierłowską, doceniając jej wieloletnie zasługi.

Gabriela Gierłowska związana jest z bursztynem od ponad 40 lat. Prowadziła własną pracownię wytwórczą oraz konserwatorską. Jest rzeczoznawcą Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników (rzeczoznawca surowca bursztynowego, rzeczoznawca bursztynowych okazów przyrodniczych, rzeczoznawca półfabrykatów i wyrobów bursztynowych), rzeczoznawcą Pomorskiej Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej (w zakresie wyrobów z bursztynu, wyrobów biżuteryjnych z udziałem bursztynu oraz materiałoznawstwa bursztynu surowego) oraz biegłym sądowym w dziedzinie bursztynnictwa. Z MSB związana jest od początku jego istnienia nie tylko jako członek założyciel, ale również jako aktywna działaczka pełniąca m.in. funkcję Sekretarza Komisji Rzeczoznawców MSB, Sekretarza Sądu Koleżeńskiego MSB. Przez jedną kadencję była członkiem Zarządu MSB. Aktualnie jest zastępczynią przewodniczącego Komisji Rewizyjnej MSB. W 2012 roku Gabriela Gierłowska w dowód uznania i podziękowania za zaangażowanie w promocję bursztynu bałtyckiego oraz Miasta Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu została uhonorowana Medalem Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Gabriela Gierłowska prowadzi aktywną działalność publikacyjną. Publikowane prace to zarówno pozycje monograficzne, artykuły w piśmiennictwie branżowym oraz doniesienia na konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Tematyka prac porusza nie tylko zagadnienia związane z sukcynitem, jego pochodzeniem, właściwościami i rolą jaką odgrywa w kulturze i nauce. Dorobek Gabrieli Gierłowskiej to także dowód ogromnej wiedzy na temat imitacji bursztynu bałtyckiego. Jej działalność i dorobek zauważalny jest na szerokim forum, również międzynarodowym. Gabriela Gierłowska jest autorką szeregu fachowych i wiarygodnych artykułów publikowanych na ogólnie dostępnym portalu amber.com.pl – ten obszar szczególnie podkreśla jej działalność popularyzatorską.

Spektakularna jest działalność kolekcjonerska Gabrieli Gierłowskiej. „KOLEKCJA GIERŁOWSKIEJ” to zbiór ponad 10 000 obiektów, obejmujący m.in. kolekcje surowca bursztynowego, form naturalnych, odmian barwnych, inkluzje w bursztynie, półfabrykaty z bursztynu, półfabrykaty i wyroby z bursztynu prasowanego, wyroby bursztynowe pochodzące z pracowni autorki oraz Wiesława Gierłowskiego, dzieła artystów oraz wyroby dawne i współczesne. „KOLEKCJA GIERŁOWSKIEJ” to jednak nie tylko sukcynit. W zbiorach Gabrieli Gierłowskiej znajdują się także okazy żywic kopalnych i subfosylnych niemal z całego świata. Gierłowska stworzyła także unikatową w skali krajowej – jeśli nie światowej! – kolekcję imitacji sukcynitu. Jest to przegląd niemalże wszystkich rodzajów substancji, które były i aktualnie są wykorzystywane jako imitacje bursztynu bałtyckiego.

Zbiory Gierłowskiej stanowią wartość nie tylko kolekcjonerską o wymiarze artystycznym i edukacyjnym. Współczesny rynek bursztynu to nieustanne zmagania z coraz doskonalszymi imitacjami. Kolekcja Gabrieli Gierłowskiej to profesjonalna, dobrze udokumentowana badaniami kolekcja substancji wzorcowych. Rzetelne wzorce to podstawa wiarygodnej i jednoznacznej identyfikacji sukcynitu i innych żywic naturalnych oraz szeroko pojętych imitacji. Kolekcja ma więc wartość przede wszystkim naukową. Nie bez powodu kolekcja ta jest corocznie wykorzystywana na targach AMBERIF i AMBERMART jako podstawa pracy Laboratorium Bursztynu.

Bursztynnik Roku to nie tylko osoba i jej osiągnięcia. To przede wszystkim Osobowość, którą z całą pewnością jest Pani Gabriela Gierłowska.

                                                                                                    

Tytuł Bursztynnika Roku przyznawany jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinach: twórczości artystycznej, badaniach naukowych i popularyzacji wiedzy o bursztynie, postępu technicznego, efektywności ekonomicznej, pracy społecznej w środowisku bursztynników, kolekcjonerstwa okazów przyrodniczych i zabytków bursztynowych.  Zostaje on przyznany przez Kapitułę, w skład której wchodzą Bursztynnicy Stulecia: prof. dr hab. Barbara Kosmowska-Ceranowicz i Wiesław Gierłowski oraz Bursztynnicy lat 1999-2012: Mariusz Drapikowski (1999), Kazimieras Mizgiris (2001), Ewa Rachoń (2002), Adam Pstrągowski (2003), Wojciech Kalandyk (2004), Marek Gutowski (2005), Andrzej Wiszniewski (2006), dr Elżbieta Sontag (2007), dr Regina Kramarska (2008), dr hab. Sławomir Fijałkowski (2009), Anna Sado (2010), Lucjan Myrta (2011), Mariusz Gliwiński i Tomasz Mikołajczyk (2012).