dr hab. inż. Ewa Wagner-Wysiecka

W tym roku przyszło wybierać aż spośród siedmiu kandydatów  o wyjątkowych kwalifikacjach i zasługach w pracy społecznej: Paweł Adamowicz, Janusz Fudala, Giedrius Guntorius, Heidemarie Herb, Agnieszka Klikowicz, Barbara Kosmowska-Ceranowicz, Ewa Wagner-Wysiecka. A jednak aż 2/3 członków Kapituły oddało swój głos na dr. hab. inż. Ewę Wagner-Wysiecką.

Ewa Wagner-Wysiecka jest pracownikiem naukowym Katedry Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych (wcześniej Katedry Technologii Chemicznej) Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Wyjątkowy talent i pracowitość oraz szeroki wachlarz zainteresowań pozwoliły jej w bardzo młodym wieku uzyskać imponujący dorobek badawczy. Pięć lat po magisterium obroniła doktorat, a w roku 2013 habilitowała się.

Kiedy 10 lat temu między Politechniką Gdańską a Międzynarodowym Stowarzyszeniem Bursztynników zostało zawarte porozumienie, w wyniku którego za pośrednictwem Stowarzyszenia można było zbadać bursztyn w sposób naukowy, rzeczywistym realizatorem tego porozumienia była Ewa Wagner-Wysiecka. Miało to skutek nie tylko praktyczny – w postaci najbardziej wiarygodnych świadectw badania bursztynu, lecz także dalekosiężny: poprzez wprowadzenie tematu żywic kopalnych do stałej sfery jej naukowych badań w Gdańsku, mieście bursztynowej tradycji i związanego z tym doświadczenia, powstaje miejsce naukowego, wiarygodnego badania bursztynu.

Uczestnictwo w Laboratorium Bursztynu na Międzynarodowych Targach AMBERIF i AMBERMART od 2004 r. zapewniło Ewie Wagner-Wysieckiej szeroki dostęp do wyrobów z zastosowaniem bursztynu, innych żywic kopalnych i materiałów syntetycznych używanych jako namiastki bursztynu na całym świecie. Zaś umiejętność posługiwania się metodami instrumentalnymi i najnowszymi przyrządami badawczymi umożliwiły wprowadzenie nowego standardu identyfikacji bursztynu i jego falsyfikatów o wiele doskonalszego od metod wcześniejszych.

Ten standard jest podstawą systemu certyfikacji wdrożonego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników w roku 2015. Był to więc szczególny powód, aby tytuł Bursztynnika Roku związać z tą datą i przyznać go osobie, która miała w nim pierwszorzędny udział: dr. Ewie Wagner-Wysieckiej.

Dr hab. inż. Ewa Wagner-Wysiecka jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia, rzeczoznawcą w zakresie surowca bursztynowego, półfabrykatów i wyrobów gotowych. Jako chemik, a także jako rzeczoznawca Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników, publicznie zajmowała stanowisko wobec najbardziej aktualnych problemów branży.

Swoją wiedzą wspomaga całe grono rzeczoznawców Stowarzyszenia, co  skutkuje ich stałym doskonaleniem w najnowszych metodach identyfikacji bursztynu bałtyckiego, wykrywaniu jego imitacji i falsyfikatów, a tym samym wzrostem rangi, znaczenia i autorytetu naszej organizacji.

W 2013 roku dr Ewa Wagner-Wysiecka należała do komitetu naukowego Seminarium Amberif 2013 oraz prowadziła panel dyskusyjny. Zaś w roku 2015 wraz z  prof. dr. hab. Barbarą Kosmowską-Ceranowicz pełniła funkcję kierownika naukowego XXII Seminarium Amberif 2015. Od tegoż roku odpowiedzialna jest za organizację tej konferencji, redakcję merytoryczną zgłoszonych komunikatów oraz prowadzenie sesji. 

Statuetka dla honorowego Bursztynnika Roku 2015 zostanie wręczona Ewie Wagner-Wysieckiej 17 marca o godzinie 15.00 na Międzynarodowych Targach Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich Amberif.

Tytuł Bursztynnika Roku przyznawany jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinach: twórczości artystycznej, badaniach naukowych i popularyzacji wiedzy o bursztynie, postępu technicznego, efektywności ekonomicznej, pracy społecznej w środowisku bursztynników, kolekcjonerstwa okazów przyrodniczych i zabytków bursztynowych. Laureata wybiera Kapituła, w skład której wchodzą Bursztynnicy Stulecia: prof. dr hab. Barbara Kosmowska-Ceranowicz i Wiesław Gierłowski oraz Bursztynnicy Roku: Mariusz Drapikowski (1999), Kazimieras Mizgiris (2001), Ewa Rachoń (2002), Adam Pstrągowski (2003), Wojciech Kalandyk (2004), Marek Gutowski (2005), Andrzej Wiszniewski (2006), dr Elżbieta Sontag (2007), dr Regina Kramarska(2008), prof. Sławomir Fijałkowski (2009), Anna Sado (2010), Lucjan Myrta (2011), Mariusz Gliwiński i Tomasz Mikołajczyk (2012), Gabriela Gierłowska (2013), Ryszard Uliński (2014).