Bursztynnikiem Roku 2021 została dr Olena Belichenko za wybitne osiągnięcia w wieloletnich badaniach bursztynu oraz działaniach wpływających na uporządkowanie rynku surowca bursztynowego.

Dr Olena Belichenko jest doktorem nauk geologicznych. Od roku 2005 r. jest kierownikiem działu ekspertyz kamieni szlachetnych Państwowego Centrum Gemologicznego Ukrainy przy Ministerstwie Finansów Ukrainy. Jest długoletnim rzeczoznawcą bursztynu Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników. Od 2010 roku jest stałym członkiem komisji eksperckiej na targach Amberif i Ambermart. Efektem uznania dla promocji bursztynu bałtyckiego jest przyznanie w 2013 roku medalu Prezydenta Miasta Gdańska.


Wykształcenie i wieloletnie doświadczenie powodują, że jest cenionym ekspertem, którego opinie wykorzystują na swoje potrzeby m.in. służby celne. Jest autorką ponad 40 prac naukowych poświęconych różnym zagadnieniom związanym z badaniami bursztynu – napisała w uzasadnieniu kandydatury Małgorzata Kucharska.


Opracowała i prowadzi kurs „Certyfikacja i ekspertyza kamieni szlachetnych pochodzenia organicznego. Bursztyn". Była członkinią komitetów organizacyjnych międzynarodowych konferencji naukowo-praktycznych oraz szeregu spotkań w wymiarze okrągłego stołu na temat wydobycia i wykorzystania bursztynu na Ukrainie. Dr Belichenko kierowała pracami nad powstawaniem dokumentu normalizującego surowiec bursztynowy na Ukrainie – „Państwowej Normy 11 Surowce bursztynu. Ogólne warunki techniczne". Przepisy te weszły w życie w Ukrainie w lipcu 2020 roku. Jest również autorką przepisów oraz wskazówek metodologicznych do eksperckiej oceny bursztynu.


Jakość surowca bursztynowego i możliwość wiarygodnej jego oceny jest jednym z najistotniejszych aspektów, także ekonomicznych, międzynarodowej branży bursztynniczej. Jest to w moim odczuciu wybitne osiągnięcie dla całej społeczności związanej z bursztynem, zasługujące na nadanie dr Olenie Belichenko tytułu Bursztynnika Roku 2021 – podsumowała Małgorzata Kucharska.

 

Tytuł Bursztynnika Roku przyznawany jest przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników za wybitne osiągnięcia w dziedzinach: twórczości artystycznej, badań naukowych, popularyzacji wiedzy o bursztynie, postępu technicznego, efektywności ekonomicznej, pracy społecznej w środowisku bursztynników i kolekcjonerstwa okazów przyrodniczych i zabytków bursztynowych. Laureata wybiera kapituła, w skład której wchodzą dotychczasowi laureaci tego wyróżnienia. Są nimi: