Nowa data, nowe miejsce, nowa organizacja – z powodu trudnego do przewidzenia rozwoju sytuacji związanej z pandemią organizatorzy przedstawili możliwy do zrealizowania scenariusz Międzynarodowych Targów Bursztynu i Biżuterii Amberif.

Miejsce: Ergo Arena czy Oliwia?

Ze względu na niedostępność obiektu wystawienniczego AmberExpo do końca czerwca przyszłego roku (zgodnie z decyzją wojewody pomorskiego obiekt pełni funkcję rezerwowego szpitala polowego w związku z pandemią Covid-19) oraz biorąc pod uwagę przewidywaną liczbę wystawców organizatorzy przedstawili dwie możliwe lokalizacje w Gdańsku: halę sportowo-widowiskową ErgoArena zlokalizowaną na granicy Gdańska i Sopotu oraz halę sportową Olivia w gdańskiej dzielnicy Oliwa. „Międzynarodowe Targi Gdańskie SA dokonają wyboru obiektu na terenie Trójmiasta dostosowanego do typu i skali wydarzenia, tak aby zachować komfort spotkań z uwzględnieniem ścisłych zasad bezpieczeństwa. Decyzja zostanie podjęta po przeanalizowaniu takich czynników jak komfort strefy wystawienniczej, bariery architektoniczne, dostępność parkingów oraz względy bezpieczeństwa” – wyjaśniła Anna Pilch, kierownik projektu. Dziś już wiadomo, że najprawdopodobniej będzie to Ergo Arena, ponieważ jest lepiej dostosowana do potrzeb wystawców.

Czas: kwiecień zamiast marca

Termin 28. edycji targów Amberif zależy od wielu czynników – przede wszystkim od terminarza imprez odbywających się w wytypowanych obiektach, kalendarza wiosennych imprez targowych dedykowanych branży jubilerskiej oraz świąt i dni wolnych. Po uwzględnieniu również czasu potrzebnego na montaż i demontaż stoisk organizator zaproponował optymalny termin: 25-27 kwietnia. Targi odbędą się więc dość nietypowo: zaczną się w niedzielę, a zakończą we wtorek i będą trwały trzy, a nie jak dotychczas, cztery dni. W związku z tym organizator zaproponował wydłużenie czasu otwarcia o godzinę, tj. każdego dnia do godziny 19.

Organizacja: stoiska modułowe

Obie hale rozważane jako lokalizacja dla targów Amberif 2021 mają znacznie mniejszą powierzchnię niż Amber Expo, co pociąga za sobą konieczność innego jej podziału niż w dotychczasowej lokalizacji. Zapewnienie miejsca dla wszystkich zainteresowanych wystawców będzie się wiązało z koniecznością zastosowania standardowych modułów zabudowy – indywidualna aranżacja będzie możliwa jedynie na wewnętrznej przestrzeni stoisk. „Wybór miejsc i dostępnych modułów zostanie zaproponowany po zamknięciu pełnej listy wystawców według proporcjonalnego przelicznika wcześniejszego metrażu z targów Amberif 2020 oraz na podstawie deklaracji minimalnego i maksymalnego zapotrzebowania zgłoszonego przez wystawcę. Minimalna powierzchnia to 6m2 – każdy kolejny moduł jest większy o 3m2” – wyjaśniła Anna Pilch. Priorytetem organizatora będzie optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni, co oznacza m.in. ograniczenie ilości alejek poprzecznych, a w związku z tym również stoisk narożnych. Na ostateczny kształt zabudowany dodatkowo wpłyną najprawdopodobniej niezmienione wymogi sanitarne, które zostały wprowadzone w roku 2020.

„W celu kompromisowego podziału przestrzeni rozesłana zostanie aktualna ankieta – z prośbą o uwzględnienie przez wystawców opisanych ograniczeń i ponowną deklarację zapotrzebowania. W dn. 4 stycznia 2021 uruchomiony zostanie cyfrowy system zgłoszeń z prośbą o współpracę w procesie kompletowania listy wystawców. Na tej podstawie organizatorzy zaproponują urbanistykę hali” – czytamy w komunikacie MTG SA.