Bursztyn jako nagroda! – to temat 26. Międzynarodowego Konkursu na Projekt Biżuterii z Bursztynem Amberif Design Award 2022. Kuratorka konkursu Barbara Schmidt ma rację: wszyscy zasługujemy na nagrodę – niezwykłą biżuterię z niezwykłego materiału, jakim jest bursztyn bałtycki.

Kiedy artyści tworzą biżuterię, często wykorzystują swoje umiejętności, aby zafundować sobie małą nagrodę. Już sama możliwość pracy ze szlachetnym materiałem jest powodem czystej satysfakcji: radości tworzenia, doskonalenia umiejętności posługiwania się narzędziami i autonomii w podejmowaniu decyzji projektowych. Noszący również sami siebie nagradzają, ilustrując swoje życie symbolami i manifestując swój punkt widzenia podczas noszenia biżuterii. Widz jest nagradzany jako obserwator piękna i wartości kulturowych, które często stają się zaproszeniem do rozmowy z użytkownikiem.

W tej potrójnej relacji: twórca / użytkownik / odbiorca – biżuteria bursztynowa od tysięcy lat odgrywa ważną rolę dla każdej ze stron. Artyści, twórcy biżuterii, projektanci doceniają fizyczne właściwości materiału. Spektrum kolorów bałtyckiego bursztynu i jego taktylne ciepło schlebiają noszącemu i nagradzają go emocjonalnym przywiązaniem. A dla widzów magia bursztynu zyskuje status nagrody za odwagę, by zainicjować nawiązanie kontaktu.

Zastosuj bursztyn jako materiał jubilerskich ingerencji w taki sposób, aby interakcja między tworzeniem, noszeniem i oglądaniem była źródłem synergicznej satysfakcji dla każdego uczestnika tego procesu. Wszyscy zasługujemy na nagrodę – niezwykłą biżuterię z niezwykłego materiału.

Barbara Schmidt
kuratorka konkursu

Celem i zamierzeniem konkursowym jest promocja bursztynu jako źródła wyrazu artystycznego, zaś jego przedmiotem projekt autorskiej biżuterii artystycznej z bursztynem zainspirowanej tematem konkursowym. Jako że ADA ma charakter wyłącznie projektowy, akceptowane będą wyłącznie wizualizacje cyfrowe (plik: .jpeg – 300dpi) w postaci projektu wykonanego w dowolnej technice graficznej: rysunek, rendering albo fotografie gotowego prototypu lub modelu. Organizator dopuszcza zastosowanie w pracach wyłącznie bursztynu naturalnego, natomiast w przypadku wyboru innych materiałów pozostawia uczestnikom pełną dowolność. Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się wyłącznie poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego na www.amberif.pl do dn. 01.02.2022.

Przy ocenie prac międzynarodowe jury weźmie pod uwagę przede wszystkim autorską interpretację tematu, wartości artystyczne projektów oraz innowacyjne wykorzystanie bursztynu. Najlepsze prace zostaną nagrodzone – w puli nagród są: Nagroda Główna Prezydenta Miasta Gdańska (10 000 PLN), Nagroda Bursztynowa Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników (1 kg bursztynu) i Nagroda Srebrna (1 kg srebra). Prace nagrodzone oraz zakwalifikowane przez jury zostaną zaprezentowane na wystawie podczas targów Amberif w 2022 r. w Gdańsku.


Więcej informacji o poprzednich edycjach konkursu: 


Amberif Design Award