Wybór – tak brzmi temat XIX Międzynarodowego Bałtyckiego Pokazu Biżuterii Amber Trip, który towarzyszy Międzynarodowym Bałtyckim Targom Bursztynu Amber Trip.

W świecie pełnym stresu ludziom coraz trudniej jest podróżować, pracować, poznawać siebie i innych w różnych kontekstach kulturowych. Nasze ideały i otwartość osiągają swoje granice. Musimy wybierać z rozeznaniem, aby nasze decyzje nie prowadziły w ślepy zaułek, abyśmy nie wpadli w pułapkę zła, abyśmy nie stracili nadziei w życiu. Nie możemy dłużej ignorować pilnej potrzeby wyboru stylów życia, wartości takich jak dobro lub zło, wolność lub przemoc, szacunek lub pogarda, pełnia lub pustka, budowanie lub niszczenie. Serce i umysł poruszają się między tym, co nieuniknione, a tym, co zależy od naszych wysiłków – tak koncepcję tegorocznej edycji konkursu przedstawiła przewodnicząca jury Laima Kėrienė, artystka, profesorka Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych Wydział Sztuki Metalu i Biżuterii.

Organizator zaprasza artystów z całego świata do wyrażenia swoich przemyśleń na ten temat poprzez biżuterię. Zgodnie z regulaminem środki wyrazu są dowolne, zaś rekomendowanym materiałem jest bursztyn. Przy ocenie nadesłanych prac jury będzie się kierowało takimi kryteriami jak: trafność koncepcji, współczesna ekspresja artystyczna i jej sugestywność oraz profesjonalne wykonanie pracy. 

XIX Międzynarodowy Bałtycki Pokaz Biżuterii Amber Trip „Wybór”
Termin zgłaszania prac: 01.02.2023
Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/dGe5JZur5VayNLGG8
Więcej informacji: Bałtycki Pokaz Bizuterii Amber Trip