plzh-CNenetdelvltnorues

Państwa opinia jest dla nas ważna. Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi komentarzami ważnych wydarzeń i zjawisk, jak również do nadsyłania własnych.

Rusza kolejny etap realizacji projektu „Wyprawa po bursztyn – Europejski Trakt Kulturowy”.

Szczególnie pierwszy i drugi dzień targów Amberif były dla nas bardzo udane, ponieważ przyjechało wielu kupców.

Tendencja na rynku jest niezmienna od trzech lat: biżuteria z bursztynem jest „out of fashion”.

Chociaż szczerze muszę przyznać, że – podobnie zresztą jak wielu innych wystawców – miałam bardzo poważne obawy wywołane głównie rosnącą ceną surowców.

Przez wieki BURSZTYN fascynował pokolenia.

Jedno i drugie określenie mówi prawdę o procesie obróbki bursztynu, ale diabeł tkwi w szczegółach. A dokładniej: w reakcji klienta.

Nie widzę też żadnych oznak poprawy na rynku, które pozwoliłyby bardziej optymistycznie spojrzeć w najbliższą przyszłość.

W tym roku na Międzynarodowych Targach Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich Amberif spodziewamy się ponad 400 wystawców – nieco mniej niż w ubiegłym roku.

Możemy się spodziewać, że w bieżącym roku ceny surowca bursztynowego będą się wahały, wykazując raczej tendencję wzrostową.

Ubiegły rok obfitował w wiele wydarzeń, które doczekały się realizacji przede wszystkim dzięki współpracy różnych zespołów i grup ludzi.

Za najważniejsze wydarzenie w 2010 roku uważam objęcie branży jubilersko-bursztynniczej programem dofinansowania Ministerstwa Gospodarki PO IG 6.5.

Udział biżuterii w przedsięwzięciach modowych jest nieodzowny – obserwując trendy, widzimy, jak biżuteria podąża za nimi i zmienia się wraz z sezonami.

Podczas IV kadencji Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zamierza kontynuować podjęte już wcześniej działania, opierając się głównie na Strategii Rozwoju Gdańska do 2015 r.

Obecnie wizerunek i sposób traktowania bursztynu przez twórców zmienia się z roku na rok w coraz bardziej widoczny sposób.

W dzieciaki warto inwestować – być może wyrosną z nich kiedyś prawdziwi ambasadorowie bursztynu.

 

Ostateczna decyzja dotycząca lokalizacji Muzeum Bursztynu podjęta zostanie na etapie realizacji inwestycji w porozumieniu ze środowiskiem bursztynników.
Dzięki dotychczasowej polityce prezydenta Pawła Adamowicza Muzeum Bursztynu jest dziś w znaczącym, reprezentacyjnym miejscu Gdańska – właśnie tego oczekujemy również od nowej siedziby.
Paszport pełni rolę swego rodzaju certyfikatu i jest elementem akcji edukacyjnej o bursztynie bałtyckim.
Warszawa jest atrakcyjnym miejscem prezentacji wyrobów bursztynowych, ponieważ przyjeżdżają tu nieco inni klienci niż na inne imprezy targowe.

Co prawda odwiedziło nas mało nowych klientów, ale przynajmniej dotychczasowi dopisali – w obecnej sytuacji jest duży powód do zadowolenia.

Czasy, w jakich przyszło nam obecnie prowadzić biznes, zmuszają nas do wykazania się inicjatywą i wysiłku w wielu dziedzinach.

Wieczorem na Mariackiej odbyło się wyjątkowe widowisko. Żadne zdjęcie i film nie przedstawi tej niesamowitej atmosfery.

Wszyscy wiedzą, że miłość, by zakwitła, wymaga bliższego poznania i dotyku. Tak samo jest z miłością do bursztynu...

Do 10 września trwa konkurs, który pomoże Ministerstwu Gospodarki wyłonić 15 branż o potencjale umożliwiającym wykreowanie specjalności eksportowych polskiej gospodarki – swoistych ambasadorów reprezentujących nasz kraj.

Międzynarodowe warsztaty „Silver Time” w Legnicy zaskoczyły mnie pozytywnie poziomem atrakcyjności i sposobem organizacji.

"Bursztynowy Paszport" ma szanse stać się kopalnią wiedzy o bursztynie, jego odmianach i sposobach poprawiania zwłaszcza dla zagranicznego, mniej zorientowanego w realiach rynku klienta.
Mistrzostwom Świata w Poławianiu Bursztynu potrzebny jest profesjonalny menedżer, który zdobędzie środki finansowe i umiejętnie ją rozwinie w kierunku imprezy międzynarodowej.
Wszelkie inicjatywy ożywienia tej wyjątkowej Bursztynowej Uliczki w Gdańsku są bardzo potrzebne.
Inicjatywę MTG SA i Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników realizowaną pod
hasłem „Tajemnice ulicy Mariackiej” uważam za bardzo cenną.
W Jarmarku Dominikańskim uczestniczę od 10 lat, ale tak złego biznesowo roku jeszcze nie było.