plzh-CNenetdelvltnorues

Dziękuję za informacje dotyczące Bursztynu w Obwodzie Kaliningradzkim. Szkoda, że nie podaje Pan nazwisk osób z kombinatu oraz merostwa, gdyż można było by je zweryfikować pod kątem wcześniejszych kontaktów, które niewiele dały poza wyrażaniem chęci współpracy. Wielokrotnie korzystaliśmy z pomocy polskiego konsula w Kaliningradzie oraz byłego Wojewody Pomorskiego w tych rozmowach.

Od 2 lat branża bursztyniarska w Polsce przeżywa kryzys (ten rok zapowiada się jeszcze gorszy) i wszystkie nasze wysiłki kierujemy na pomoc naszym firmom, jak również w procedowanie normy na bursztyn.

Rosjanie najpierw powinni pomóc sobie sami przez wydanie zbioru praw stymulujących ten biznes i wręcz umożliwiających prowadzenie „normalnej” działalności gospodarczej.

Z pewnością naszej współpracy nie pomogły publikacje w polskiej prasie informacji o wielkości przemytu surowca bursztynowego z Rosji do Polski. Ponadto Rosjanie sprzedają swój bursztyn do Japonii i Chin – wyprzedaż surowca charakteryzuje słabą ekonomicznie gospodarkę.

Z bursztynowym pozdrowieniem
Zbigniew Strzelczyk, Prezes Izby Bursztynu

Polcamy:
Adam Pstrągowski: List do organizacji i instytucji mających wpływ na promocję bursztynu