plzh-CNenetdelvltnorues

Co zrobiliśmy.

Przyjęta przez Radę Miasta Strategia Rozwoju Gdańska do 2015 roku przewiduje jako jeden z celów strategicznych „wzmacnianie roli Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu”. Miasto promuje bursztyn bałtycki i popularyzuje wiedzę na jego temat. W 2006 roku powołano do życia Muzeum Bursztynu, które w ciągu kilku lat stało się jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych Gdańska. Przy Prezydencie Gdańska działa Światowa Rada Bursztynu, której posiedzeniu towarzyszy co roku otwarte dla publiczności seminarium oraz kolorowa publikacja prezentująca aktualne problemy dotyczące bursztynu bałtyckiego i związanego z nim obrotu gospodarczego. Władze miasta wspierają rozwój targów Amberif i Ambermart, fundując Nagrodę Główną Prezydenta Gdańska Amberif w Międzynarodowym Konkursie na Projekt Biżuterii z Bursztynem Amberif Design Award oraz wspierając Galę Mody i Bursztynu. Dziennikarze zagraniczni są zapraszani na wizyty studyjne, które przybliżają im atrakcje turystyczne miasta związane z bursztynem. W ramach Bursztynowego Tygodnia odbywają się międzynarodowe warsztaty bursztynnicze i wernisaże wystaw związanych z bursztynem oraz Forum Miast Szlaku Bursztynowego. Tradycją stało się obdarowywanie gości odwiedzających Gdańsk prezentami dyplomatycznymi z bursztynem. Prezydent Gdańska co dwa lata nominuje Ambasadora Bursztynu – do tej pory ten honorowy tytuł otrzymały Lidia Popiel i Monika Richardson. W oparciu o strategię klastra „Gdańska Delta Bursztynu”, opracowaną przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i skonsultowaną w środowiskach bursztynniczych, miasto wspólnie z organizacjami branżowymi opracowuje polską normę na bursztyn bałtycki i zasady certyfikacji surowca bursztynowego. Wspólnie z Fundacją Gdańską rozwija projekt promocyjny „Paszport Bursztynowy”. Upowszechnia również wiedzę na temat bursztynu bałtyckiego, organizując lekcje o bursztynie i międzyszkolne konkursy wiedzy o bursztynie. Wspiera także wydawnictwa popularyzujące „złoto Północy” i wystawy.

Co zrobimy.

Podczas IV kadencji Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zamierza nadal rozwijać opisane powyżej działania. Wśród priorytetów znajdują się:
- budowa w Gdańsku nowoczesnego narracyjnego Muzeum Bursztynu na Wyspie
Spichrzów, które będzie największym bursztynowym muzeum na świecie;
- opracowanie polskiej i europejskiej normy na bursztyn bałtycki,
- powołanie w Gdańsku Jubilerskiego Centrum Certyfikacji – niezależnej jednostki certyfikującej i szkoleniowej, której wszystkie przychody będą przeznaczane na promocję bursztynu bałtyckiego i budowanie jego silnej marki na świecie;
- powołanie w Gdańsku Giełdy Bursztynu, która przy współpracy z Jubilerskim Centrum Certyfikacji doprowadzi do globalnego obrotu surowcem bursztynowym;
- rozwój targów Amberif i Ambermart poprzez dalsze wsparcie promocyjne tych imprez oraz budowę nowoczesnego centrum wystawienniczego;
- rozwój Bursztynowego Tygodnia jako cyklu imprez rozpoznawanych w Europie;
- rozwój działalności Światowej Rady Bursztynu i projektu Ambasador Bursztynu;
- rozwój akcji „Paszport Bursztynowy” (zasięg najpierw ogólnopolski, następnie europejski).