plzh-CNenetdelvltnorues
Wystawa "Bursztyn nie tylko nad Bałtykiem" w PAN Muzeum Ziemi

Doroczne Spotkanie badaczy bursztynu w PAN Muzeum Ziemi odbędzie się tym razem nietypowo w maju, a jego uczestnicy wysłuchają referatów o nowościach z warsztatów badawczych i zobaczą wystawę „Bursztyn nie tylko nad Bałtykiem”.

To właśnie ta wystawa czasowa jest powodem, dla którego odbywające się tradycyjnie jesienią spotkanie badaczy bursztynu zostało przeniesione na maj. „Chcieliśmy pokazać naszym gościom tę wyjątkową wystawę i tym samym uświetnić jej finisaż” – mówi Katarzyna Kwiatkowska, kierownik Działu Bursztynu w PAN Muzeum Ziemi. Wystawa „Bursztyn nie tylko nad Bałtykiem” jest wyjątkowa pod wieloma względami, głównie dlatego, że imponuje ilością i jakością zgromadzonych dzieł dokumentujących tradycje bursztynnicze w Polsce centralnej i południowej od pradziejów po współczesność. Znajdują się na niej eksponaty wypożyczone ze zbiorów muzeów w Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Kazimierzu Dolnym, Gliwicach, Łomży i Ciechanowie, jak również z kolekcji prywatnych. Organizatorom udało się zgromadzić ciekawy i reprezentatywny zbiór prac pokazujących, jak zmieniało się postrzeganie bursztynu przez artystów, plastyków i rzemieślników od połowy minionego wieku – zarówno pod względem wzornictwa, jak i jego roli we współczesnej sztuce złotniczej.

Tegoroczne spotkanie jest dedykowane Adamowi Chętnikowi (1885-1967), etnografowi i muzealnikowi, miłośnikowi i badaczowi kultury kurpiowskiej. Jest on twórcą otwartego w 1948 r. Muzeum Regionalnego w Łomży (obecnie Muzeum Północno-Mazowieckie), w latach 1951–1958 pracował w Muzeum Ziemi w Warszawie na stanowisku kustosza działu bursztynu. Adam Chętnik jest autorem publikacji na temat bursztynu, m.in. „O bursztynie i przemyśle bursztyniarskim” (wyd. 1923 r.). Jego dokonania zostaną przedstawione w referacie „Adam Chętnik w świetle materiałów archiwalnych z Muzeum Ziemi PAN w Warszawie”.

W sumie przygotowano 11 referatów na temat obecnego stanu badań nad bursztynem, obejmujących szerokie spektrum zagadnień – od występowania i dawnych metod wydobycia, poprzez inkluzje i imitacje, po zastosowanie we współczesnej kosmetyce.

XXVII Spotkanie badaczy bursztynu
„Nowości z warsztatów badawczych”
24 maja 2013, godz. 10.00 – 16.00
PAN Muzeum Ziemi, Aleja Na Skarpie 27, Warszawa
wstęp wolny