Przedstawiciele Gdańskiego Centrum Bursztynu i Muzeum Bursztynu (oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska) podpisali porozumienie o współpracy, której celem jest wzajemne wspieranie się poprzez różnorodne działania służące promocji obu instytucji, ale przede wszystkim bursztynu i Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu.

Pierwszym krokiem było przekazanie przez GCB obiektów wykonanych w trakcie warsztatów artystycznych ,,Bursztyn w dobrych rękach”, które odbyły się z inicjatywy GCB i w jego siedzibie w czerwcu 2005 roku. Do udziału w tym przedsięwzięciu zostali zaproszeni znani zagraniczni artyści, m.in. Elena Gradinarova z Rosji, Andrzej Pacak z Anglii, Judy McCaig ze Szkocji/Hiszpanii, Manuel Vilhena z Portugalii, Silvia Walz z Hiszpanii, Theo Smeets z Holandii/Niemiec oraz z Polski: Giedymin Jabłoński, Jan Materek, Marek Nowaczyk, Mariusz Pajączkowski i Marta Bogusz. Stworzone wtedy prace wzięły udział w międzynarodowym konkursie ,,Ałatyr 2005” w Muzeum Bursztynu w Kaliningradzie. Część z nich można było zobaczyć na stoisku Muzeum Bursztynu w czasie tegorocznych targów Amberif.
Kolejna wspólna inicjatywa również miała miejsce w czasie Amberifu – po ogłoszeniu wyników konkursu Amber Partner Award, w którym GCB przyznaje nagrodę dla firmy kierującej się rzetelnością oraz etyką w handlu i współpracy, odbyła się licytacja, z której dochód został przekazany na zakup nowych eksponatów do Muzeum Bursztynu.