Robert Pytlos, koordynator ds. bursztynu w Urzędzie Miasta Gdańska, o podejmowanych inicjatywach, decyzjach w sprawie wydobycia, promocji bursztynu oraz Euro 2012.

Na czym polega Pańska praca?
Robert Pytlos: Moim zadaniem jest podejmowanie różnorodnych inicjatyw, których celem jest uczynienie z Gdańska Światowej Stolicy Bursztynu, czyli m.in.: stworzenie Laboratorium Bursztynu, Giełdy Bursztynowej oraz rozwój powołanej do życia w 2006 roku Światowej Rady Bursztynu, jak również promocja pozycji bursztynu bałtyckiego w świecie. Obecnie pracujemy z przewodniczącym rady Wiesławem Gierłowskim nad stworzeniem odpowiedniej formuły prawnej tej organizacji, która jednocześnie zapewni jej autonomię oraz własny budżet. Trwają także prace nad budową strony internetowej Rady, gdzie informacje – prezentacja sylwetek jej członków oraz ich publikacje – będą dostępne w kilku językach, na początek po polsku i angielsku. Z kolei jednym z ważnych zadań Rady jest ujednolicenie klasyfikacji bursztynu w regionie – na tegoroczny Ambermart zostanie przygotowane opracowanie przedstawiające klasyfikację bursztynu w poszczególnych krajach wraz z punktami wspólnymi. Realizacja tego projektu jest zakładana nawet na kilka lat, ale ważnym jest, aby podjąć ten temat już dziś. Dodam jeszcze, że powyższe projekty są finansowane z budżetu miasta lub dzięki sponsorom, których znajdujemy, oraz we współpracy z bursztynnikami.

Jak rozwija się współpraca ze środowiskiem bursztynniczym?
Do moich zadań należy także podejmowanie inicjatyw mających na celu integrację oraz zintensyfikowanie działalności tego środowiska. Na początek staram się wyjaśniać możliwości i zasady współpracy z Urzędem Miasta – prelekcję na ten temat miałem w czasie warsztatów bursztynowego klastra w Gdańsku w kwietniu br. Zarówno prezydent, jak i urząd miasta są otwarci na wspólne działania ze środowiskiem bursztynniczym – sam fakt stworzenia stanowiska koordynatora jest tego potwierdzeniem. I jednocześnie szansą – cieszę się, że coraz więcej osób w Gdańsku to rozumie. Potrzebna jest też inicjatywa ze strony środowiska. Tymczasem w warsztatach klastra „Bursztynowa Dolina” uczestniczy zaledwie kilku przedstawicieli firm. Jednak stopniowo poszczególne projekty rozwijają się, co dobrze rokuje na przyszłość.

W środowisku szeroko dyskutowanym tematem jest wydobycie – czy zostały podjęte jakieś decyzje w tej sprawie?
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie określenia zasad i trybu oddawania w dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy na cele związane z poszukiwaniem, rozpoznaniem i wydobywaniem bursztynu jest już prawie gotowe. Ogromną rolę w jego opracowaniu odegrał Wydział Skarbu gdańskiego urzędu. Jedynym problemem jest minimalna stawka czynszu dzierżawnego, ale jesteśmy już coraz bliżej rozwiązania tej kwestii. Myślę, że jeszcze przed wakacjami prezydent Paweł Adamowicz podpisze zarządzenie – to będzie istotne wydarzenie dla Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu i całej branży bursztynniczej w Polsce.

Czy istnieje już plan promocji Gdańska i bursztynu na Euro 2012?
Generalnie musi powstać program infrastrukturalny i kulturalny na czas mistrzostw we wszystkich dziedzinach i jest to ogromna szansa na promocję bursztynu, ale także komercyjna dla producentów bursztynowej biżuterii. Ważnym elementem promocji byłaby też Amber Arena, stadion piłkarski, który z okazji mistrzostw powstanie w Gdańsku. Na razie nie ma jeszcze ostatecznej decyzji prezydenta w sprawie nazwy tego stadionu, ale z radością odnotowuję fakt, że w urzędzie miasta coraz więcej osób zamiast Baltic mówi Amber Arena. Generalnie, pojawiło się już kilka projektów związanych z Mistrzostwami Europy w 2012 roku, w których ważną rolę odgrywa właśnie bursztyn: medale, gadżety, prezenty dla gości specjalnych i dziennikarzy. Ale dziś jest jeszcze za wcześnie, aby o tym mówić w szczegółach.