plzh-CNenetdelvltnorues
Delegacja z Rosji: Anastazja Nikiforowa, Aleksander Kryłow i Zoja Kostiaszowa

Członkowie Światowej Rady Bursztynu spotkali się w Gdańsku w dniach 21-22 maja br. już po raz piąty, by dyskutować aktualne zagadnienia dotyczące bursztynu w skali światowej, krajowej i lokalnej.

Rada przyjęła protokół z ostatniego, ubiegłorocznego posiedzenia oraz złożyła wniosek o powołanie profesora dr. hab. Dany Azara z Libanu na jej członka – zgodnie z regulaminem członków powołuje prezydent Gdańska. Odbyły się także wybory przewodniczącego i wiceprzewodniczących ŚRB na nową dwuletnią kadencję – całe dotychczasowe Prezydium Rady zachowało stanowiska. Tak więc stanowisko przewodniczącego zachował prof. Ryszard Szadziewski a wiceprzewodniczących prof. Barbara Kosmowska-Ceranowicz, dr Aleksander Kryłow i dr Wolfgang Weitschat. Członkowie Rady postanowili także wystąpić z apelem do organizatorów targów Amberif, by te przez jeden dzień były otwarte dla publiczności. Ich zdaniem może się to przyczynić do zwiększenia zainteresowania bursztynem i biżuterią z bursztynu, które ciągle jest zbyt małe. W tym względzie niezbędna jest też ściślejsza współpraca z mediami, które zbyt mało piszą o bursztynie. „O tym, że tak w istocie jest, świadczy brak informacji o wydarzeniach II Bursztynowego Tygodnia w Gdańsku” – twierdzi prof. Szadziewski.

Spotkaniom Rady towarzyszyło seminarium zatytułowane „Bursztyn we współczesnym jubilerstwie, mediach i sztuce”, które w tym roku po raz pierwszy było otwarte dla publiczności, oraz publikacja zawierająca streszczenia prelekcji. Obecny kurator Bursztynowej Komnaty Aleksander Kryłow opowiadał o dorobku tragicznie zmarłego w ubiegłym roku Aleksandra Żurawlowa, m.in. powstałe w jego pracowni imponujące bursztynowe panneau zatytułowane „Ruś”, które obecnie zostało zakupione do kolekcji tworzonej przez „Bursztynowy Dom”. „Wspaniały talent Eleny Gradinarowej” to tytuł prezentacji Zoi Kostiaszowej z Muzeum Bursztynu w Kaliningradzie, gdzie została zorganizowana wystawa prac nieżyjącej już artystki rosyjskiej. Uczestnikom seminarium przybliżono także sylwetki wybranych, głównie zachodnioeuropejskich artystów i projektantów biżuterii stosujących w swoich pracach bursztyn bałtycki (więcej na ten temat niebawem na amber.com.pl). Ciekawe wnioski płynęły z prelekcji Roberta Pytlosa na temat bursztynu w internecie – okazuje się bowiem, że informacji na jego temat jest niewiele. Na tym tle bardzo korzystnie wybija się portal amber.com.pl, jednak warto popracować nad zmianą generalnej sytuacji, szczególnie że to właśnie internet jest obecnie najważniejszym źródłem informacji. Padła propozycja, by stworzyć grupę ds. współpracy z Wikipedią w zakresie bursztynu. Z inicjatywy miasta Gdańska powstaje także projekt stworzenia bursztynowej strony na znanym portalu społecznościowym Facebook.

Kolejnym wyzwaniem – które stoi nie tylko przed Radą, ale generalnie przed całą branżą bursztynniczą – jest promocja bursztynu poprzez działania skoordynowane z przedstawicielami świata mody. Dotychczasowe doświadczenia pokazują bowiem, że to najbardziej skuteczna, choć wymagająca sporego wysiłku droga.

Światowa Rada Bursztynu

Została powołana z inicjatywy Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza 28 czerwca 2006 roku. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z szeroko pojętym obrotem surowcem bursztynowym i wyrobami jubilerskimi z bursztynem na całym świecie oraz promuje jego naturalne piękno i właściwości. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie i przygotowywanie projektów dotyczących bursztynu i bursztynnictwa, a także opiniowanie strategii rozwoju projektu „Gdańsk – Światową Stolicą Bursztynu” oraz działań naukowych, kulturalnych, edukacyjnych i gospodarczych dotyczących bursztynu. Rada składa się z 14 specjalistów z Polski, Austrii, Kanady, Litwy, Niemiec, Rosji i Ukrainy.