Muzeum Gdańska właśnie się pochwaliło rekordową liczbą 512 tys. odwiedzających – w minionym roku najchętniej odwiedzano Ratusz Głównego Miasta, Muzeum Bursztynu, Dwór Artusa i Westerplatte. Samo Muzeum Bursztynu odnotowało rekordowe zainteresowanie 123 tysięcy osób!

Na wzrost zainteresowania ekspozycją Muzeum Bursztynu wpłynęło wiele czynników. Wśród nich jako najistotniejsze Joanna Grążawska, kierowniczka placówki, wymienia większą liczbę interesujących dla odbiorców wystaw o tematyce bursztynniczej w różnych lokalizacjach miejskich, wzrost poziomu wiedzy o bursztynie w efekcie licznych publikacji w mediach i serialu „Złoto Bałtyku”, jak również planowaną zmianę siedziby muzeum oraz… efekt 500+. „W 2019 r. spośród turystów zagranicznych najwięcej było Niemców i Skandynawów, jednak najczęściej odwiedzali nas Polacy – odnotowaliśmy znaczący wzrost liczby rodzin z dziećmi. Pomogła nam także informacja o zmianie siedziby – myślę, że wiele osób zmobilizowało się, by zobaczyć ekspozycję jeszcze w dotychczasowej lokalizacji” – podsumowała Joanna Grążawska. 

Polecamy: Bursztyn promujemy nieustannie – rozmowa z Joanną Grążawską.

Odwiedzający mają całkiem sporą wiedzę na temat bursztynu i wizyta w muzeum ma służyć jej poszerzeniu. „Pytania zadawane naszym pracownikom są naprawdę bardzo wnikliwe. Najczęściej dotyczą one ceny bursztynu – dziś już chyba nikt nie ma wątpliwości, że bursztyn jest cennym surowcem – ale także pochodzenia eksponatów. Dużo pytań dotyczy też sztuki bursztynniczej – zarówno dawnej, jak i współczesnej. Największym jednak zainteresowaniem cieszy się niezmiennie dział przyrodniczy – z naturalnymi bryłami oraz inkluzjami, które można oglądać w powiększeniu” – wyjaśniła.

W ubiegłym roku w Muzeum Bursztynu eksponowanych było 8 wystaw dedykowanych złotu Bałtyku. Największym zainteresowaniem cieszyła się wystawa Bursztyny świata, na której zaprezentowano około 100 żywic kopalnych pochodzących ze wszystkich kontynentów świata oraz biżuterię współczesną z nich wykonaną przez polskich twórców – zobaczyło ją ponad 128 tys. osób! Kolejne miejsca pod względem frekwencji zajęły: Janusz Wosik – in memoriam poświęcona twórczości tego gdańskiego artysty; „Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie” – wystawa planszowa na dziedzińcu Muzeum Bursztynu z wizualizacjami nowej siedziby; Bursztyn. Dziedzictwo i nowoczesność z kilkuset bryłami oraz eksponatami wykonanymi ze Złota Bałtyku, spośród których znaczna część prezentowana była wcześniej podczas Biennale Sztuki w Wenecji; wystawa autorska Andrzeja Adamskiego Bursztyn klasycznie?; wystawa prac Doroty Ceneckiej i Przemysława Kusia inaugurująca cykl współczesnej sztuki bursztynniczej pod hasłem DIZAJN W DOMU UPHAGENA oraz Mieczysław Różycki. Polska powojenna biżuteria z bursztynem i Nowości w Muzeum Bursztynu – kilkadziesiąt najlepszych prac polskich i zagranicznych artystów tworzących w bursztynie pozyskanych w 2019 r. jako dary, wypożyczenia i zakupy.

Muzeum Bursztynu jest jedną z dziewięciu placówek zarządzanych przez Muzeum Gdańska. Najchętniej odwiedzany Ratusz Głównego Miasta wraz z punktem widokowym zwiedziło ok. 130 tys. osób, Muzeum Bursztynu – ponad 123 tys., zaś Dwór Artusa – ponad 71 tys. turystów. „Miniony rok był niezwykle udany dla naszego Muzeum. Pracowaliśmy sumiennie na ten wynik otwierając 16 wystaw czasowych, organizując 160 wydarzeń dla miłośników Gdańska” – podsumował Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska.

Polecamy: Nowe dziesięciolecie Muzeum Bursztynu – rozmowa z Waldemarem Ossowskim