Kwotą niespełna 2,3 mln euro unijnej dotacji został dofinansowany projekt „Połączeni bursztynem”, który m.in. umożliwi adaptację Wielkiego Młyna – nowej siedziby Muzeum Bursztynu. Planowany termin jej otwarcia to 28 czerwca 2021 r. – czy można lepiej uczcić Światowy Dzień Bursztynu?

„Połączeni bursztynem” to wspólny projekt Muzeum Gdańska oraz Muzeum Światowego Oceanu w Kaliningradzie złożony w lipcu 2018 r. do Programu Polska – Rosja 2014-2020 w ramach priorytetu współpracy transgranicznej w celu ochrony dziedzictwa historycznego, naturalnego i kulturowego. Przyznana unijna dotacja zostanie po stronie polskiej (1 550 009,56 euro, z czego wkład własny to 155 000,97 euro) przeznaczona na adaptację i aranżację części budynku Wielkiego Młyna jako nowej siedziby Muzeum Bursztynu w Gdańsku na potrzeby wystawy stałej wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji, zaś po stronie rosyjskiej (743 416,68 euro, z czego 74 341,66 to wkład własny, a 669 075,02 euro to dofinansowanie Federacji Rosyjskiej) na częściowe przygotowanie budynku dawnej Państwowej Manufaktury Bursztynu w Królewcu i oddanie do użytku pomieszczeń przy manufakturze na Centrum Kultury Podwodnej. Projekt zakłada także przeprowadzenie polsko-rosyjskich seminariów na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.

„Bardzo cieszę się z tego, że możemy tak po gdańsku, otwarcie, współpracować, bo tak właśnie staramy się realizować nasze inwestycje. Mam nadzieję, że dzięki temu projektowi Wielki Młyn będzie domem nie tylko dla tych, którzy kochają bursztyn, ale też dla tych, którzy go jeszcze nie poznali, a także będzie domem dla naszych sąsiadów” – podsumowała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Nowe Muzeum Bursztynu w Gdańsku zyska kilkukrotnie większą przestrzeń wystawienniczą – ma ona wzrosnąć prawie trzykrotnie z obecnych 380 m2 do 1012 m2. W nowym gmachu ma powstać także przestrzeń na działalność edukacyjną, której w Zespole Przedbramia brakuje. Na potrzeby usługowo-gastronomiczne zostanie przeznaczona dolna kondygnacja – znajdą się tu restauracje i sklepy z wyrobami jubilerskimi. Na pozostałych kondygnacjach zostanie zaaranżowana wystawa stała, sala wystaw czasowych i pomieszczenia administracyjno-biurowe.   

„Na salach wystawowych w nowym Muzeum Bursztynu znajdą się najciekawsze eksponaty ilustrujące jedną z najstarszych i najciekawszych opowieści Gdańska. W zabytkowych murach Wielkiego Młyna na dwóch piętrach zaprezentujemy nowoczesną wystawę z setkami eksponatów, z których co czwarty to darowizna od osób prywatnych i instytucji” – zapowiedział Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska.