plzh-CNenetdelvltnorues
W dniach 22-23 maja obradowała w Gdańsku Światowa Rada Bursztynu. Po raz pierwszy spotkaniu specjalistów ds. bursztynu towarzyszyły otwarte dla publiczności seminarium oraz publikacja z bursztynowymi aktualnościami i streszczenia referatów.

Członkowie Rady spotkali się już po raz czwarty, jednak po raz pierwszy w maju. Jak zapewnia Robert Pytlos, koordynator ds. bursztynu Prezydenta Miasta Gdańska podobny termin posiedzenia wyznaczono na rok następny. – Chcemy, aby Światowa Rada Bursztynu obradowała w podobnej formule w 2009 roku i znowu w ramach Święta Miasta. Cieszę się, że spotkało się to z pozytywnym przyjęciem członków Rady – podkreślił urzędnik z gdańskiego magistratu.

Część zamknięta i otwarta


Posiedzenie Rady, które odbyło się siedzibie Rady Miasta Gdańska podzielono na dwie części: zamkniętą i otwartą dla publiczności. W pierwszej z nich przyjęto sprawozdanie z działalności Rady i zatwierdzono sprawy formalne. Następnie członkowie Rady wysłuchali krótkich prezentacji na temat aktualności bursztynowych, dotyczących zarówno poszczególnych dziedzin wiedzy o bursztynie oraz regionów takich jak Litwa, Niemcy, Rosja, Polska i Ukraina. – Pojawiła się propozycja, żeby posiedzenie Rady utajnić tylko w części związanej ze sprawami formalno-organizacyjnymi. Nie wykluczamy takiego rozwiązania w następnym roku – stwierdza Robert Pytlos. W tym roku ze streszczeniami wystąpień można zapoznać się dzięki oficjalnej publikacji z posiedzenia Światowej Rady Bursztynu. Tego typu wydawnictwo towarzyszy spotkaniu Rady po raz pierwszy i cieszyło się zainteresowaniem także wśród uczestników odbywającego się w dniach 20-21 maja Forum Miast Szlaku Bursztynowego oraz seminarium na temat konserwacji zabytkowych dzieł sztuki z bursztynu, które odbyło się 22 maja w godzinach popołudniowych.

Seminarium

Uczestnicy seminarium mieli okazję wysłuchać referatów, m.in. na temat konserwacji wyrobów społeczeństw pierwotnych, problemach zachowania cech stylowych i gamy barwnej dzieł nowożytnych na tle doświadczeń przy rekonstrukcji Bursztynowej Komnaty , zalet i wad gruntownej konserwacji dzieł nowożytnych przy zastosowaniu demontażu obiektów, naprawie i uzupełnieniu detali oraz wymianie spoiwa, a także na temat trudnego do pogodzenia celu trwałości i estetyki zabytków z koniecznością respektowania zasady minimum ingerencji w substancję zabytkową. W gronie referentów znaleźli się tak znani specjaliści, jak Katarzyna Kwiatkowska z Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, Wiesław Gierłowski, Aleksandr Krylov i Aleksandr Zhuravlev. Po zakończeniu seminarium jego uczestnicy mogli obejrzeć w Muzeum Bursztynu prace wykonane przez 4 projektantów z Australii, Holandii i Niemiec, którzy na zaproszenie Biura Prezydenta ds. Promocji Miasta, Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu i Galerii Sztuki w Legnicy uczestniczyli międzynarodowych warsztatach bursztynniczych Gdańsk 2009.