W czasach permanentnej niepewności wyczuwalny jest wyraźny zwrot ku wartościom uniwersalnym, ponadczasowym, nieprzemijającym; także we wzornictwie. Projektując współczesną biżuterię chcieliśmy oddać hołd klasykom konstruktywistycznej awangardy i poszukać nowych odniesień do języka abstrakcji geometrycznej, charakteryzującej zarówno pionierów modernizmu jak i ich dzisiejszych kontynuatorów. Pojęcia, takie jak: funkcjonalizm, odporność na efemeryczne mody, architektoniczna dyscyplina powróciły do podręczników projektowania.


Trend Book 2021: 


Trend Book 2021
Trend Book 2021: Glitch
Trend Book 2021: Slowstainable
Trend Book 2021: Talisman
Trend Book 2021: Entwined