Chęć zwolnienia tempa, zwrot ku filozofii umiaru, eskapizm to obecne nostalgie, skłaniające nas coraz częściej do zrewidowania tempa zawodowego i prywatnego życia, poddanego presji nieustannej rywalizacji. Te same postawy mają swój odpowiednik w terminologiach zarezerwowanych do opisu procesów społecznych oraz strategii biznesowych: zrównoważony rozwój, gospodarka cyrkularna, idea fair trade świadczyć mogą o przesunięciu ekonomicznych priorytetów. Biżuteria, którą charakteryzuje zbitka pojęć „slow” i „sustainable” właściwie oddaje pełne empatii nastawienie odbiorców, rezygnujących z demonstracyjnej konsumpcji.


Trend Book 2021: 

Trend Book 2021
Trend Book 2021: Glitch
Trend Book 2021: Talisman
Trend Book 2021: Architectonix
Trend Book 2021: Entwined