plzh-CNenetdelvltnorues

Geologiczne zasoby bilansowe na koniec 2020 r. zwiększyły się o 2 034.19 ton tj. o 131.5% w stosunku do roku poprzedniego i wynoszą 3 580.84 ton bursztynu. Znaczący przyrost wielkości zasobów był wynikiem udokumentowania nowych zasobów bursztynu w złożu Niedźwiada II (przyrost o 2 032.80 ton) oraz poszerzeniem granic złoża Górka Lubartowska-Leszkowice (przyrost o 14.32 ton).

Złoże Niedźwiada II zostało udokumentowane w powiecie lubartowskim około 1.5 km na wschód od miejscowości Niedźwiada. Bursztyn występuje w nim jako kopalina towarzysząca w złożu surowca glaukonitowego oraz – w mniejszej ilości – w piaskowcach glaukonitowo-kwarcowych. Udział bursztynu w serii glaukonitowej rośnie wraz z głębokością, średnia zawartość bursztynu w złożu wynosi 1 062.5 g/m3, a średnia zasobność złoża szacowana jest na 7 850.7 g/m2.

Wydobycie bursztynu

W ubiegłym roku na podstawie koncesji bursztyn wydobywano wyłącznie na złożu Górka Lubartowska-Niedźwiada (mimo aktywnych koncesji także dla złóż Górka Lubartowska VIII, Górka Lubartowska IX, Górka Lubartowska-Leszkowice i Górka Lubartowska-Niedźwiada) – łącznie pozyskano z niego 12.14 ton surowca. Z kolei na podstawie zatwierdzonych projektów robót geologicznych bursztyn pozyskano jedynie na terenie województwa pomorskiego – łącznie 193.90 kg (2019: 500 kg). Jeśli chodzi o nowe projekty robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż bursztynu, to w ubiegłym roku zatwierdzono tylko 3 nowe – w samym tylko w woj. pomorskim. W województwach lubelskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim nie tylko nie eksploatowano surowca, ale też nie zatwierdzono żadnych nowych projektów robót geologicznych. To ogromny spadek w porównaniu z poprzednimi latami, kiedy to w 2017 r. zatwierdzono aż 25 nowych projektów, w 2018 – 11, zaś w 2019 – 10.

Oficjalne dane Ministerstwa Klimatu i Środowiska potwierdzają, że w związku z obecnie realizowanymi robotami budowlanymi przy „Budowie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” wydobyto zaledwie około 17 kg surowca bursztynowego. Szacuje się, że na nadbałtyckich plażach w wyniku poławiania i zbierania bursztynu pozyskano ok. 5-6 ton surowca.

Przemyt bursztynu

W roku 2020 podczas prób przemytu na granicach zewnętrznych Polski (przejścia drogowe, morskie i lotnicze) Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymała łącznie 249 kg (2019: 1048 kg) bursztynu. Na licytacjach prowadzonych przez Izby Administracji Skarbowej w roku 2020 sprzedano łącznie 826 kg (2019: 584 kg) zatrzymanego bursztynu.


Polecamy: 

Bilans zasobów złóż bursztynu w Polsce w 2019 r.
Bilans zasobów złóż bursztynu w Polsce w 2018 r.

Bilans zasobów złóż bursztynu w Polsce w 2016 r.
Bilans zasobów złóż bursztynu w Polsce
Bilans perspektywicznych zasobów bursztynu w Polsce