Geologiczne zasoby bilansowe bursztynu na koniec 2019 r. zwiększyły się o 220.24 ton, tj. o 16.6% w stosunku do roku poprzedniego i wynoszą 1 546.65 ton. Nie licząc bursztynu zbieranego na plażach, w ubiegłym roku z rodzimych złóż wydobyto zaledwie ok. pół tony surowca.

Przyrost wielkości zasobów jest wynikiem udokumentowania dwóch złóż bursztynu w powiecie lubartowskim: Brzeźnica Leśna (298.02 t) i Górka Lubartowska IX (47.97 t), z których surowiec może mieć zastosowanie w jubilerstwie odpowiednio w 97% i 81% wagowych – pozostała część może zostać wykorzystana w medycynie, przemyśle kosmetycznym lub chemicznym.

Czytaj także: Bursztyn rozpala emocje posłów

Ubytek krajowych zasobów bursztynu (125.68 t) spowodowany był rozliczeniem zasobów złoża Przeróbka - SL, gdzie po zakończeniu eksploatacji w złożu pozostało 17.05 t bursztynu – nie potwierdziły się tam pierwotne informacje zarówno w zakresie jakościowym bursztynu, jak i zasobności złoża. W roku 2019 wydobycie (mimo aktywnych trzech koncesji dla złóż: Górka Lubartowska VIII, Górka Lubartowska-Leszkowice i Górka Lubartowska-Niedźwiada) prowadzone było wyłącznie na złożu Górka Lubartowska-Niedźwiada. Wydobyto z niego łącznie 0.07 t bursztynu. W złożu Leszkowice 1 przedmiotem koncesji objęte są wyłącznie piaski szklarskie.

Statystyki potwierdzają dalszy spadek wydobycia – podczas gdy w 2018 r. w wyniku robót wykonywanych w ramach zatwierdzonych projektów robót geologicznych z rodzimych złóż pozyskano niespełna 700 kg surowca bursztynowego, to w 2019 r. było go już tylko niespełna 500 kg (227 kg na terenie woj. pomorskiego, 196.95 kg na terenie woj. lubelskiego i 74.0 kg na terenie woj. zachodniopomorskiego). Dodatkowo szacuje się (choć szacunek ten jest bardzo przybliżony), że corocznie możliwy jest uzysk bursztynu zbieranego na plażach w ilości około 5 – 6 ton.

Z 11 do 10 spadła liczba nowych zatwierdzonych projektów robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż bursztynu: 3 wydano w woj. lubelskim (jeden projekt z roku 2018 zachował ważność; dodatkowo obowiązywał jeden aktywny projekt robót geologicznych dla rozpoznania i udokumentowania złoża piasków, bursztynu oraz glaukonitu w miejscowości Niedźwiada, zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska), żadnego w woj. zachodniopomorskim (9 projektów zachowało ważność) i 7 w woj. pomorskim. Znaczny spadek widoczny jest w porównaniu z rokiem 2017, kiedy zatwierdzono aż 25 nowych projektów robót geologicznych.

Spadła też ilość bursztynu zatrzymanego w 2019 r. przez Służbę Celno-Skarbową podczas prób przemytu na granicach zewnętrznych Polski (przejścia drogowe, morskie i lotnicze) – łącznie było to 1 049 kg (2018: 1236 kg). Na licytacjach prowadzonych przez Izby Administracji Skarbowej w roku 2019 sprzedano łącznie 584 kg (2018: 808 kg) zatrzymanego bursztynu.

Źródło: Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2019


Polecamy: 

Bilans zasobów złóż bursztynu w Polsce w 2018 r.
Bilans zasobów złóż bursztynu w Polsce w 2016 r.
Bilans zasobów złóż bursztynu w Polsce
Bilans perspektywicznych zasobów bursztynu w Polsce