Zasoby bilansowe w wysokości  1326 ton, 700 kg wydobytego surowca, 11 nowych zatwierdzonych projektów robót geologicznych w celu poszukiwania złóż oraz ponad 1200 kg bursztynu zatrzymanego podczas prób przemytu na granicach zewnętrznych Polski – to najważniejsze liczby z „Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce” podsumowującego 2018 r., który został opracowany przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy. 

Dobra wiadomość jest taka, że geologiczne zasoby bilansowe na koniec 2018 r. zwiększyły się o 166,3 ton (+14,3%) i wynoszą 1 326,41 ton bursztynu. Wzrost ten był możliwy dzięki udokumentowaniu pięciu nowych złóż bursztynu. Dwa z nich są zlokalizowane na Pomorzu: Kąty Rybackie (6,90 ton) i Rybakówka (1,03 ton). Kolejne trzy nowe udokumentowane złoża bursztynu znajdują się w powiecie lubartowskim: Górka Lubartowska VIII (7,54 ton), Górka Lubartowska-Leszkowice (31,83 ton), Niedźwiada Kolonia I (139,64 ton). Złoża te sąsiadują bądź obejmują część obszaru wcześniej udokumentowanego złoża Górka Lubartowska.

Trochę gorsza wiadomość jest taka, że zainteresowanie wydobyciem surowca bursztynowego z rodzimych złóż spada – wpływ na to mają m.in. spadające ceny oraz niemożność konkurowania z bardzo tanim surowcem pochodzącym z Ukrainy. Świadczy o tym m.in. spadek liczby nowych projektów geologicznych – podczas gdy w roku 2017 zatwierdzono ich aż 25, w ubiegłym roku było ich już tylko 11. W województwie lubelskim zatwierdzono 4 nowe projekty robót geologicznych (okolice miejscowości Górka Lubartowska i Niedźwiada), a 5 projektów zachowało ważność (okolice miejscowości Brzeźnica Książęca, Działyń, Górka Lubartowska, Juliopol, Leszkowice, Niedźwiada i Zabiele). Z kolei w województwie zachodniopomorskim zatwierdzono 3 nowe projekty robót geologicznych (wszystkie w okolicy miejscowości Budzieszewice), a 6 projektów zachowało ważność (okolice miejscowości Babigoszcz, Budzieszewice, Rarwino, Stawno, Szumiąca). Zaś w województwie pomorskim zatwierdzono 4 nowe projekty robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż bursztynu. Na podstawie obowiązujących 22 projektów pozyskano w ubiegłym roku niespełna 700 kg surowca. W podziale na województwa wyglądało to następująco: pomorskie – 424,49 kg, lubelskiego – 239,52 kg oraz zachodniopomorskie – 18 kg. Do tego dochodzi uzysk bursztynu zbieranego na plażach, który jest szacowany na ok. 5-6 ton rocznie.

I wiadomość… ostatnia: w roku 2018 podczas prób przemytu na granicach zewnętrznych Polski (przejścia drogowe, morskie i lotnicze) Służba Celno-Skarbowa zatrzymała łącznie 1 236 kg bursztynu. Na licytacjach prowadzonych przez Izby Administracji Skarbowej w roku 2018 sprzedano łącznie 808 kg zatrzymanego bursztynu.