plzh-CNenetdelvltnorues

8 udokumentowanych złóż bursztynu szacowanych na ponad 1100 ton, 1842 bursztynu wydobytego w trakcie prac poszukiwawczych, 33 nowe zatwierdzone projekty robót geologicznych, 7,5 tys. zatrzymanego surowca na granicach – to najkrótsze podsumowanie „Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce” za 2016 r. opublikowanego przez Państwowy Instytut Geologiczny.

Z dorocznego raportu PIG wynika, że geologiczne zasoby bilansowe na koniec 2016 r. nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego i wyniosły 1 138.95 t bursztynu w 8 udokumentowanych złożach: Górka Lubartowska – 1088 t, Możdżanowo – 10 t, Przeróbka-SL – 17,05 t (przemysłowe: 16,78 t), Smołdzino – 0,6 t, Stegna – 1,4 t, Sztutowo-p.1 – 10,3 t, Sztutowo-p.2 – 8,9 t, Wiślinka 1 – 2,7 t.

W ubiegłym roku w trakcie prac poszukiwawczych wydobyto 1842 kg bursztynu, w tym: 38,5 kg w woj. zachodniopomorskim, 1730 kg w woj. pomorskim oraz 73,5 w woj. lubelskim. Zainteresowanie wydobyciem rośnie – w samym tylko woj. pomorskim zatwierdzono 31 nowych projektów robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznanie złóż bursztynu, zaś w woj. zachodniopomorskim – 2. Koncesja na wydobycie surowca bursztynowego jest niezmiennie tylko jedna – została udzielona firmie Baltex Minerały i dotyczy złoża Przeróbka-SL. W 2016 r. nie była tam prowadzona eksploatacja (bursztyn wydobywany jest przy okazji eksploatacji piasków, na które nie było w ubiegłym roku popytu). Niewielka część bursztynu znajdującego się w obrocie handlowym pochodzi ze zbierania na plażach – PIG szacuje, że jest to ok. 5-6 ton.

W 2016 r. na przejściach granicznych zatrzymano niespełna 7,5 tyś. kg bursztynu, co oznacza czterokrotny wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Zatrzymany bursztyn trafił na licytację – w 2016 r. Izba Celna sprzedała niespełna 1300 kg surowca (ze względu na wydłużone procedury był to najprawdopodobniej głównie surowiec z 2015 r.).  


Więcej informacji:
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce według stanu na 31.12.2016 r.