W swojej twórczości Małgorzata Kalińska łączy dwie dziedziny sztuki – malarstwo i biżuterię, które wzajemnie na siebie oddziałują. Fascynacje i inspiracje gestem malarskim przeniosła do biżuterii. Efekty możemy oglądać na wystawie „Obiekty Swobodnie Kształtowane” w Galerii YES.

Małgorzata Kalińska w swojej pracy porusza się pomiędzy dwoma dziedzinami – malarstwem i projektowaniem biżuterii. Jako malarka odwołuje się do filozofii błędu i przypadku, która uwalnia od ograniczeń malarski gest i czyni go ekspresyjnie żywym. Natomiast jako projektantka biżuterii jest zmuszona do przestrzegania ścisłego reżimu narzuconego przez procedury technologiczne, narzędzia, urządzenia oraz właściwości materiału. Nie ma tu miejsca na błąd czy przypadkowe zdarzenia.

Inspirację dla swoich koncepcji biżuterii znajduje nie w pracowni srebra, ale w pracowni malarskiej, gdzie udział przypadku jest bardziej prawdopodobny. Tutaj materia malarska przekształca się w narrację przestrzeni i czasu. Jej intencją jako artystki jest połączenie intuicji ze świadomością i stworzenie specyficznego dialogu pomiędzy tym, co materialne i duchowe. W tego typu procesie niemożliwym jest kontrolowanie wszystkiego od początku do końca. Kiedy artystka angażuje swoje emocje, które uwalniają się za każdym razem, gdy pędzel dotyka płótna, pozwala, aby materia poddana sile grawitacji, w naturalny sposób układała się i tworzyła własne formy.

Czytaj także: Ile emocji da się zawrzeć w biżuterii? – rozmowa z Małgorzatą Kalińską

Obiekty powstałe w tych warunkach stają się materialnymi zapisami chwili, konkretnego aktu twórczego, w którym raz podjęta decyzja i raz uwolniona energia nie mogą być już korygowane. Uwalniając pewien ładunek energii, Małgorzata Kalińska prowokuje pewne sytuacje, ale nie może precyzyjnie przewidzieć wyniku swojej pracy. Dlatego zadała sobie pytanie: „Jak mogę siebie wyrazić w pełni w ścisłym reżimie procesów produkcji biżuterii, ale pozwolić materii na aktywne współtworzenie tak, jak dzieję się to w malarstwie”?

W najnowszej kolekcji Obiektów Swobodnie Kształtowanych manifestacja błędu i przypadku wraz z gestem malarskim jest uchwycona w przestrzeni i czasie. Powstaje biżuteria, która jest bardziej „stworzona” niż zaprojektowana, w której materia współtworzy formę. W ramach eksperymentu i zestawienia ze sobą tych dwóch różnych form wyrazu artystka chciała przenieść część swoich prac malarskich oraz obiektów biżuteryjnych do świata stricte niematerialnego i umieścić je w rzeczywistości wirtualnej. Do cyfrowej przestrzeni „jutra”, do której coraz częściej kopiujemy swoje emocje, wartości oraz twórcze artefakty.

Wystawa „Obiekty Swobodnie Kształtowane”
Galeria YES
16 września – 21 października 2022
wstęp bezpłatny