„Głos Kobiet” to najprawdopodobniej jedna z najistotniejszych wystaw w historii Galerii YES. Z całą pewnością niezwykle ważna również dla całego środowiska złotniczego. Jaki jest jej cel? Co sobą komunikuje? Kto weźmie w niej udział?

„Głos Kobiet” jest jedynym takim projektem, który z premedytacją i pełną odpowiedzialnością zakłada zaprezentowanie wyłącznie kobiecego punktu widzenia na świat, ludzi, sztukę, emocje. Zaproszenie do projektu przyjęło ponad 60 artystek, które zaprezentują blisko 120 obiektów, głównie z zakresu sztuki złotniczej. I choć pomysł na realizację tego przedsięwzięcia zrodził się zdecydowanie wcześniej, to (niestety) idealnie wręcz wpisuje się w aktualne wydarzenia ze sceny społeczno-politycznej, które wręcz wymierzone są przeciwko kobietom. „Głos Kobiet” to zatem wystawa o kobietach, realizowana przez kobiety i kobietom dedykowana, a oglądać ją będzie można od 19 marca do 18 czerwca 2021 roku w Galerii YES.

Wieloaspektowa wystawa feministycznej sztuki złotniczej

„Głos Kobiet” stanowić może soczewkę skupiającą uwagę na polskich artystkach złotniczkach, których głos wyrażany poprzez biżuterię autorską, zarówno w zakresie formy, jak i treści, dopiero od niedawna jest tak donośny i śmiały. Okazuje się bowiem, że konkursowa i wystawowa aktywność żeńskiej części środowisk do lat 90. była ograniczona. Czy wynikało to z maskulinizacji kręgu artystycznego, czy raczej kwestii nauki rzemiosła zarezerwowanego raczej dla mężczyzn? Nie oznacza to jednak, że prace feministyczne czy feminizujące nie były popełniane, ale dopiero dziś, z perspektywy czasu i śmiałości interpretacyjnej, widzimy je jako zbiór obiektów wpisujących się w konkretny nurt.

„Głos Kobiet” to również płaszczyzna do dyskusji na temat kobiecego designu oraz pełnego empatii języka wyrazu artystycznego, który z jednej strony intencjonalnie kierowany był w stronę kobiet, ale z drugiej strony w postaci biżuterii częściej jednak tworzonej przez mężczyzn, raczył jedynie podkreślać walory estetyczne niźli komunikować. Jak zatem dziś kobiety projektują dla kobiet? Co w swoich utworach z zakresu sztuki użytkowej wzajemnie sobie przekazują? Na jakich aspektach kobiecego jestestwa się koncentrują i co z tego wynika?

Wreszcie „Głos Kobiet” to wystawa-manifest, której poszczególne rozdziały opowiadać będą historie o szacunku do ciała i emocjonalności, konstytuowania kobiety poprzez seksualność, macierzyństwo, związki, pracę, pasję, życiowe doświadczeń. W pracach polskich artystek dostrzec będzie można również ich tęsknoty i pragnienia, troski oraz potrzeby.

„Głos Kobiet” to także momentami smutna konstatacja o historii, która jak wiemy, cyklicznie się powtarza. Widać to na przykładzie takich dziedzin życia jak sztuka, kultura, moda. Czy jednak byliśmy – jako społeczeństwo – gotowi na to, że kobiety cofną się do wydarzeń sprzed kilkuset lat, kiedy to musiały walczyć o swoje prawa?

Obiektywnie o obiektach

Choć prace nad wystawą jeszcze trwają, to oszacować można, że w niewielkiej przestrzeni Galerii YES, która od 22 lat zajmuje się promocją polskiej sztuki złotniczej, zaprezentowanych zostanie blisko 120 obiektów. Ich autorkami są polskie artystki, które biżuterię postrzegają w kategoriach języka wyrazu artystycznego, transponując w ten sposób swój kobiecy punkt widzenia.

Niezwykłą wartością wystawy o charakterze zbiorowym jest fakt, iż w jej obrębie wyeksponowane zostaną zarówno prace nowe, stworzone intencjonalnie na „Głos Kobiet”, jak i prace z przeszłości, realizowane w zupełnie innych okolicznościach miejsca i czasu. Takie zestawienie może zwiastować ciekawe wnioski zarówno w odniesieniu do treści, jak i formy. Wystawę uzupełnią również prace pochodzące z prywatnej Kolekcji Współczesnej Sztuki Złotniczej Marii Magdaleny Kwiatkiewicz.

Polecamy: Poznawanie świata poprzez biżuterię – rozmowa z Marią Magdaleną Kwiatkiewicz

Sam tytuł projektu „Głos Kobiet” koncentruje się na komunikacie iście feministycznym, a jego pole znaczeniowe jest bardzo szerokie, podobnie jak konteksty. Wśród zgromadzonych obiektów nie zabraknie tych dotykających kobiecego ciała czy cielesności w ogóle. Niezwykle silnym nurtem zdaje się być również aspekt macierzyństwa a także binarność w takich zestawieniach jak kultura i natura, piękno i brzydota, kobieta i mężczyzna. Silnie zaakcentowanym wątkiem, tym bodaj najbardziej naturalnym a zarazem potrzebnym, jest prawo. Prawo wyboru, prawo do samodecydowania, prawo do miłości, prawo do życia – swoisty powrót do źródła problemu, który jak się okazuje jest aktualny od setek lat.

(Materiał prasowy)

Wystawa „Głos Kobiet”
19.03 – 18.06.2021
Galeria YES w Poznaniu
Więcej informacji: https://galeriayes.pl/wystawa/glos-kobiet/