plzh-CNenetdelvltnorues
W tym roku Nagroda Ministra Gospodarki za Najlepszy Wyrób na Targach Złoto Srebro Czas po raz drugi została przyznana firmie S&A Bursztynowa Biżuteria z Gdyni.

Wbrew nazwie w konkursie tym nagradzane są nie tylko prezentowane na danej edycji targów wyroby, ale przede wszystkim dotychczasowy dorobek i wkład w szeroko pojęty rozwój branży jubilerskiej. Kapituła konkursu, w której zasiadali: Igor Mitroczuk i Sławomir Król (przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki), Janusz Pawlik (Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu), Janusz Kowalski (przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Złotniczo-Jubilerskiej Związku Rzemiosła Polskiego), Michał Kłosok (Firma Jubilerska Kłosok, ubiegłoroczny laureat), Stefan Duk (prezes Stowarzyszenia Wystawców Branży Jubilerskiej), Jacek Serkuczewski (wiceprezes Międzynarodowego Centrum Targowego) i Joanna Bijok (sekretarz Kapituły), Nagrodę Ministra Gospodarki na Najlepszy Wyrób Targów Złoto Srebro Czas 2008 po raz drugi przyznała firmie S&A Bursztynowa Biżuteria za stworzenie nowych technik jubilerskich pozwalających na połączenia bursztynu z niezwykłym efektem oraz za świadome i konsekwentne dążenie do promocji marki na świecie i umożliwianie absolwentom szkół wyższych realizowania własnych pomysłów.

Po raz pierwszy firma ta została uhonorowana Nagrodą Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej za Najlepszy Wyrób Targów Złoto Srebro Czas w 2003 roku. Nagrodę – statuetkę w imieniu ministra gospodarki wręczył prezesowi firmy Adamowi Pstrągowskiemu w czasie oficjalnej części Wieczoru Wystawców Rafał Baniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Firma S&A Bursztynowa Biżuteria powstała w 1992 roku. Obecnie współpracuje i zatrudnia na stałe ponad 200 osób, co pozwala ją zaliczyć do grona największych zakładów produkcyjnych w branży jubilerskiej w Europie. Jej specjalnością jest biżuteria złota z bursztynem, a ostatnio także ekskluzywne kolekcje z diamentami. Firma odnosi sukcesy zarówno na rynku krajowym, na który przeznacza około 20% produkcji, jak i na rynkach zagranicznych, gdzie trafia około 80% produkcji. Biżuterię S&A można nabyć w salonach niemal całego świata, m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Rosji, USA, Kanady i Australii. W każdym z tych krajów sprzedaż wyrobów S&A prowadzona jest przez specjalnie dobranych, ekskluzywnych dystrybutorów. Od początku firma stawia na wzornictwo i współpracę z utalentowanymi projektantami – efektem są liczne nagrody w konkursach jubilerskich i złotniczych: wielokrotnie w Konkursie Jubilerskim Mercurius Gedanensis i Konkursie Publiczności targów Amberif, w 2008 roku nagroda studentów ASP w Łodzi „Bursztynowa Kula” oraz Złoto i Srebro w Rzemiośle w 2007 r. Wiele z tych nagrodzonych prac jest przekazywanych do działu sztuki współczesnej Muzeum Bursztynu w Gdańsku, a firma S&A jest największym darczyńcą tej placówki. Warto także dodać, że prezes S&A został uhonorowany w 2004 roku tytułem Bursztynnika Roku. 

Na zdjęciu od lewej: Eugeniusz Galimski – prezes MCT, Adam Pstrągowski – prezes S&A Bursztynowa Biżuteria i Rafał Baniak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. Fot. organizator