plzh-CNenetdelvltnorues
W sobotę 12 lipca 2008 r. o godzinie 10 w reprezentacyjnych salach Zielonej Bramy Dyrekcja Muzeum Narodowego w Gdańsku udostępni publiczności wystawę kolekcji Lucjana Myrty, która po peregrynacjach w innych świetnych muzeach (zamki na Wawelu i w Malborku) wraca do Gdańska.

Dzięki inicjatywie Marszałka Województwa Pomorskiego Jana Kozłowskiego bursztyn powróci do Zielonej Bramy, gdzie w XIX i XX wieku była stale eksponowana jego ogromna kolekcja naukowa, stworzona z darów dawnych gdańszczan. Gauleiter Forster wyeksmitował bursztyn już w na początku wojny (w październiku 1939 r.). Teraz gdańska Droga Królewska będzie miała akcenty bursztynowe na obydwu swoich zakończeniach: od wschodu Muzeum Narodowe w Zielonej Bramie, a od zachodu Muzeum Historyczne w Zespole Przedbramia ul. Długiej.

15 lipca wystawa zostanie zaprezentowana Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego i innym przedstawicielom rządu. Nowe obiekty z kolekcji Lucjana Myrty, przede wszystkim imponujące meble i zegary bursztynowe, przedstawimy i opiszemy w naszym portalu.