plzh-CNenetdelvltnorues

30 listopada br. w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie odbędzie się XXXII Interdyscyplinarne Spotkanie Badaczy Bursztynu, w czasie którego zostaną zaprezentowane wyniki najnowszych badań w dziedzinach związanych z bursztynem.

„Spotkania w PAN Muzeum Ziemi organizowane są po to, by naukowcy mogli się spotkać i opowiedzieć o wynikach najnowszych badań w dziedzinach, którymi się zajmują. Spotkania są interdyscyplinarne, co oznacza, że każdy może wziąć w nich udział – pod jednym wszakże warunkiem: tematyka musi dotyczyć bursztynu” – wyjaśniła Katarzyna Kwiatkowska, kierownik Działu Bursztynu w PAN Muzeum Ziemi.

W tym roku uczestnicy wysłuchają następujących prelekcji:

  • C. Krawczyński: Muzeum Ziemi – miejsce z historią
  • E. Popkiewicz: Jakiej budowy „różańce” używali Zakonnicy Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie w średniowieczu
  • A. Pielińska: Z flory paleogeńskich lasów bursztynodajnych
  • A. Matuszewska, M. Kucharska: Indykatory bursztynu prasowanego w widmach w podczerwieni
  • B. Słodkowska i in.: Badania asocjacji bursztynonośnej na Ukrainie w latach 2015-2018.
  • Z. Kostiaszowa: Wydarzenia z branży bursztynowej obwodu Kaliningradzkiego
  • K. Szczepaniak: Zróżnicowany świat stawonogów ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. Koncepcja wystawy do warszawskiego ZOO
  • K. Kwiatkowska: Mezolityczne bursztynowe figurki zwierząt. Zagubione – odnalezione.

 

Postery:

B Kosmowska-Ceranowicz., A. Pielińska: Widma w podczerwieni bursztynu i innych żywic – wyniki badań Władasa Katinasa, 1988

A. Pielińska, K. Szczepaniak: Z badań flory bursztynu bałtyckiego

Komliev A., Remezova E., Zilkin S., Kriniska M., Volnenko S.: Special map of prognosis and searches of amber for regions of Ukraine and neighbourings territories

XXXII Interdyscyplinarne Spotkanie Badaczy Bursztynu
30 listopada 2018, godz. 11
Gmach Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, Aleja Na Skarpie 27