plzh-CNenetdelvltnorues

Eliminacje odbyły się w ramach dorocznego festynu szkolnego  w Szkole Podstawowej nr 11 na gdańskich Stogach. W zawodach uczestniczyło 72 uczniów, spośród których najlepsza okazała się Klaudia Mikołajczyk – zaledwie w 22,5 sekundy znalazła 250 gram bursztynu.

Dzięki temu zwycięstwu awansowała do wielkiego finału II Gdańskich Zawodów w Poszukiwaniu Bursztynu, który odbędzie się 23 lipca na plaży na gdańskich Stogach. – Dzieciaki miały wspaniałą zabawę. Cieszę się podwójnie: jako koordynator ds. bursztynu oraz jako pełnomocnik Prezydenta Gdańska ds. Stogów – mówi Robert Pytlos, organizator zawodów.

Pełnomocnik ds. bursztynu i Stogów

Od 19 kwietnia br. urzędnik z gdańskiego magistratu, do tej pory zajmujący się realizacją projektu „Gdańsk – Światową Stolica Bursztynu” został nominowany przez Prezydenta Pawła Adamowicza także pełnomocnikiem ds. Stogów. Do zadań Pełnomocników ds. jednostek miejskich należy: nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z mieszkańcami i organizacjami istniejącymi na terenie jednostki pomocniczej w celu dokonywania analizy sytuacji, wspomagania procesu rozwiązywania problemów, analiza potrzeb mieszkańców, zasięganie opinii w sprawach istotnych dla społeczności lokalnych, współpraca z funkcjonującymi Radami Osiedli/Dzielnic, współdziałanie z komórkami Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostkami organizacyjnymi miasta w realizowaniu powierzonych zadań, zaangażowanie w realizację podpisanych porozumień Miasta z koalicjami i partnerstwami dzielnicowymi oraz animacja kolejnych porozumień, przygotowywanie wniosków, planów przedsięwzięć wynikających z potrzeb i tradycji jednostki pomocniczej, doradztwo w zakresie kontaktów z Urzędem Miejskim w Gdańsku oraz informowanie mieszkańców i partnerów o ważnych sprawach prowadzonych przez Miasto na terenie działania danej jednostki pomocniczej.

Bursztynowe serce miasta

– Nie ukrywam, że Stogi poznałem dzięki bursztynowi. Przy realizacji zarządzenia w sprawie udostępnienia gruntów miejskich pod rozpoznanie złóż bursztynu poznałem tutaj wielu wspaniałych ludzi i postanowiłem zaangażować się w działalność na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców tej dzielnicy. Wspólnie z przedstawicielami Stowarzyszenia Pedagogów Praktyków, prężnie działającym na terenie dzielnicy, oraz dziennikarzami portalu www.stogi.info.pl będę starał się zmieniać rzeczywistość Stogów. Jeśli chodzi o sprawy bursztynowe, chcemy, aby Stogi w świadomości mieszkańców Gdańska zaistniały jako bursztynowe serce miasta – twierdzi Robert Pytlos. Stąd też inicjatywa nadania Szkole Podstawowej nr 11 nazwy odwołującej się do dziedzictwa miasta związanego z bursztynem. Znacznie trudniejsze problemy do rozwiązania to rekultywacja lasów na Stogach zniszczonych na skutek nielegalnego wydobycia bursztynu oraz ponowne uruchomienie na terenie dzielnicy legalnego wydobycia bursztynu.