plzh-CNenetdelvltnorues
Powołanie w dniu 28 czerwca 2006 r. przez 16 specjalistów z 6 krajów Światowej Rady Bursztynu w Gdańsku miało charakter uroczysty, ale niedostatecznie sprecyzowany pod względem prawnym. Uniemożliwiło zadeklarowane przez prezydenta Pawła Adamowicza finansowanie jej działalności z budżetu miasta Gdańska. Stąd niemożliwym się stało zbiorowe podejmowanie zadań określonych jako cele działalności na zebraniu założycielskim i uchwalonych jako zadania na rok 2007 w trakcie posiedzeń organizacyjnych w dniach 1 i 2 września 2006 r.

Nie mniej jednak międzynarodowe Prezydium Rady i większość jej członków, indywidualnie i w grupach zainteresowań, podejmowało wysiłki w celu zgromadzenia rzetelnych informacji o problemach strategicznych branży. Problemem podstawowym jest gwałtowny spadek wydobycia bursztynu bałtyckiego po roku 2000, mimo iż znane i dogodne do eksploatacji złoża i nagromadzenia są ogromne. W porównaniu z końcem lat 80. spadek jest pięciokrotny. Tuż po zmianie ustroju gospodarczego zaniechano wydobycia w Niemczech w saksońskiej kopalni Goitsche (wskutek nieopłacalności), a w roku 2001 zatopiono najwydajniejsze, współczesne źródło surowca – kopalnię Plażową w osiedlu Jantarnyj na Sambii. Miało to miejsce w czasie, gdy w Polsce i na Litwie, a ostatnio także w Chinach, rozrasta się i unowocześnia przetwórstwo. Rada zdołała zebrać dane do oceny skutków ekonomicznych rosnącego niedoboru zaopatrzenia w bursztyn bałtycki (sukcynit) i wskazać możliwości przełamania kryzysowej tendencji przez współpracę międzynarodową.
Jednym ze środków ma być ujednolicenie klasyfikacji surowca w krajach wydobywających (Federacja Rosyjska i Ukraina) z klasyfikacją krajów dominujących w przetwórstwie (Polska i Litwa). Dotąd te klasyfikacje różnią się już w samych podstawach metodycznych, a tym bardziej w nazewnictwie gatunków handlowych. Część materiału zgromadzonego przez Radę jest już publikowana na stronie www.amber.com.pl.
Członkowie Rady aktywnie uczestniczyli w promocji bursztynu bałtyckiego poprzez udział w publicznych naradach i seminariach, a przewodniczący Rady wystąpił w najważniejszej w roku 2007 konferencji naukowej o bursztynie, zorganizowanej przez Ukraińską Akademię Nauk oraz ministerstwa: finansów, środowiska i Państwowe Centrum Gemmologiczne Ukrainy, w charakterze jej wiceprzewodniczącego (z referatami ponad 150 naukowców).
Nowa Rada przy Prezydencie Gdańska przejęła do realizacji wcześniej zatwierdzony program prac komisji ochrony dziedzictwa kulturowego, powołując zespół w składzie: Aleksander Kryłow, Aleksander Żurawlow, Wiesław Gierłowski i Kazimieras Mizgiris.