plzh-CNenetdelvltnorues
W środę 12 marca podczas targów Amberif odbyło się posiedzenie Światowej Rady Bursztynu. Podczas spotkania Paweł Adamowicz Prezydent Gdańska powołał Radę w nowej, zmienionej formule prawnej jako organ doradczo-opiniodawczy prezydenta Gdańska. Kreowanie spójnej koncepcji promocji bursztynu, w tym realizacji projektu „Gdańsk – Światową Stolicą Bursztynu”, oraz rozwój bursztynnictwa jako gałęzi gospodarki szczególnie rozwiniętej w Gdańsku to główne zadania Rady.

Powołana do życia 28 czerwca 2006 roku Światowa Rada Bursztynu decyzją jej członków została 12 marca 2008 roku przekształcona w organ doradczo-opiniodawczy prezydenta miasta Gdańska, a tym samym może teraz być finansowana z budżetu miasta. Przyjęta przez Radę Miasta Gdańsk Strategia Rozwoju Gdańska do 2015 roku przewiduje jako jeden z celów strategicznych „wzmacnianie roli Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu”. Od kilkunastu miesięcy prezydent Gdańska Paweł Adamowicz konsekwentnie ugruntowuje pozycję miasta w tej dziedzinie.

Obecnie Rada składa się z 14 osobistości z Polski, Ukrainy, Niemiec, Rosji i Kanady. Jej członkami są: Olena Belichenko, Ulf Erichson, Wiesław Gierłowski, Mariusz Gliwiński, Adam Koperkiewicz, Barbara Kosmowska-Ceranowicz, Zoja Kostiaszowa, Aleksander K. Kryłow, Wiesław Krzemiński, Ryszard Szadziewski, Alicja Zobel, Ewa Rachoń, Norbert Vávra oraz Kazimiras Mizgiris. Jej dotychczasowym przewodniczącym był Wiesław Gierłowski, który pełnił tę funkcję od momentu powołania. Na spotkaniu w dniu 12 marca na stanowisko przewodniczącego Rady wybrany został na dwuletnią kadencję prof. Ryszard Szadziewski, kierownik Katedry Zoologii Bezkręgowców Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego. Wybrano także trójkę wiceprzewodniczących: prof. Barbarę Kosmowską-Ceranowicz z Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk, obecnego kuratora Bursztynowej Komnaty Aleksandra Kryłowa i geologa z Uniwersytetu w Hamburgu Wolfganga Weitschata. Rada jednogłośnie przyjęła kandydaturę Roberta Pytlosa, koordynatora ds. bursztynu przy prezydencie miasta Gdańska, na stanowisko sekretarza.

Zmiana formy prawnej Rady pozwoliła na zapewnienie środków na finansowanie jej działalności – w tym roku ma to być około 120 tysięcy złotych. Jak informuje Robert Pytlos, pieniądze zostaną w głównej mierze przeznaczone na finansowanie przejazdów członków Rady, a także publikacje oraz stworzenie strony internetowej w kilku językach.

Zadania i plany
Do zadań Światowej Rady Bursztynu należeć będzie w szczególności: opiniowanie projektów dotyczących bursztynnictwa, opiniowanie strategii rozwoju projektu „Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu” i przygotowywanie opracowań dotyczących bursztynu lub bursztynnictwa, a także opiniowanie działań naukowych, kulturalnych, edukacyjnych i gospodarczych dotyczących bursztynu.
Rada wspólnie z gdańskim Urzędem Miejskim wystosuje list do Głównego Geologa Kraju w sprawie połączenia w jeden oddzielonego procesu koncesyjnego na prace poszukiwawcze i wydobywcze bursztynu i sprowadzenia do jednej koncesji na wydobycie. Rada stwierdziła, że na terenie Gdańska rozpoznanie właściwie nie jest potrzebne, gdyż wiadomo, gdzie można zlokalizować bursztyn. W najbliższej przyszłości zostanie przygotowana publikacja prezentująca sylwetki i dorobek członków Rady oraz precyzyjnie definiująca, czym jest bursztyn. Za bardzo istotne uznano prace nad ujednoliceniem klasyfikacji bursztynu w regionie.

Na zdjęciach: obrady członków Światowej Rady Bursztynu oraz dotychczasowy i obecny przewodniczący Rady - Wiesław Gierłowski i Ryszard Szadziewski. Fot. Amberif