plzh-CNenetdelvltnorues

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z kontroli dotyczącej działań promocyjnych 14 miast na prawach powiatu. We wnioskach pokontrolnych Izba wskazała projekt Gdańsk – Światową Stolicą Bursztynu jako przykład dobrych praktyk w zakresie spójności strategii promocyjnych z celami rozwoju gminy przyjętymi przez samorząd.

„Od 2008 roku na promocję Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu przeznaczamy 360-420 tys. zł rocznie. Najważniejsze projekty to Trend Book, Międzynarodowe Warsztaty Bursztynnicze, Forum Miast Szlaku Bursztynowego, Światowa Rada Bursztynu, warsztaty dla branż użytkowych, wizyty studyjne, opracowania i analizy oraz wsparcie finansowe publikacji” – wyjaśnia Robert Pytlos, koordynator ds. bursztynu przy prezydencie miasta Gdańska, który jest odpowiedzialny za ich realizację. Promowanie bursztynu i popularyzacja wiedzy na jego temat odbywa się ponadto poprzez wsparcie finansowe Gali Mody i Bursztynu Amber Look oraz wybranych nowych kolekcji biżuterii i mody, jak również realizację projektu Ambasador Bursztynu (od 2007 r.). Jak zapowiada, w przyszłym roku budżet na promocję bursztynu ma być wyższy: „Będziemy świętować 10. posiedzenie Światowej Rady Bursztynu i 5-lecie Trend Booka, planujemy pozyskać fundusze unijne oraz wziąć udział w targach designu w Mediolanie, jak również zrealizować duży projekt z Ambasadorką Bursztynu Kayah na podsumowanie jej kadencji”.

Zdaniem NIK kampanie promocyjne dotyczące wzmacniania roli Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu konstruowano w sposób zgodny z przyjętym celem. Tym celem jest realizacja projektu Gdańsk – Światową Stolicą Bursztynu, którego podstawowe wytyczne zawarte są w przyjętej przez Radę Miasta w 2005 r. Strategii Rozwoju Gdańska do 2015 r. oraz strategii rozwoju Gdańska Delta Bursztynu opracowanej przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wspólnie ze środowiskami bursztynniczymi. Jej nadrzędnym celem jest budowanie globalnego kapitału regionu i miasta w oparciu o bursztyn tak, by zmaksymalizować korzyści wynikające z pozycji Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu oraz z rywalizacji z innymi regionami i miastami pretendującymi do bycia światowym liderem w zakresie bursztynu.