plzh-CNenetdelvltnorues

Na zlecenie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Szanghaju został przygotowany raport o rynku bursztynu w Chinach, który jest udostępniany zainteresowanym przedsiębiorcom bezpłatnie. Jak wejść w jego posiadanie?

„Przygotowanie raportu jest wynikiem obserwacji trendów na rynku chińskim, gdzie biżuteria bursztynowa jawi się jako synonim luksusu. Jeżeli dodatkowo ma ciekawy design, to przydaje splendoru właścicielowi. Ze względu na fakt, iż polska branża bursztynnicza ma duży potencjał, opracowanie takiego raportu wydawało się zasadne. Liczymy, iż dzięki niemu polscy przedsiębiorcy z branży spojrzą śmielej na rynek chiński” – mówi Adam Ryszkowski, sekretarz WPHI w Szanghaju. Jak można go otrzymać? Zainteresowany przedsiębiorca powinien się zwrócić do dowolnego COIE (Centrum Obsługi Importera i Eksportera) lub WPHI w Szanghaju z prośbą o udostępnienie raportu. W odpowiedzi otrzyma załącznik nr. 3 (można też pobrać na dole strony), a po jego wypełnieniu i odesłaniu, raport w języku angielskim, którego nie wolno mu odsprzedawać ani w całości, ani też w części.

Raport został przygotowany przez zajmujące się rynkiem chińskim firmy consultingowe i stanowi odzwierciedlenie nie tylko aktualnej sytuacji i perspektyw rozwoju danego segmentu produktów, lecz również zawiera dane adresowe chińskich przedsiębiorstw z branży oraz informacje o wymaganych certyfikatach, stawkach celnych itp.

Istnieje możliwość zamówienia w WPHI Szanghaj również innych analiz branżowych – musi ono jednak zostać złożone przez grupę co najmniej czterech niezależnych przedsiębiorstw z jednej branży (mogą reprezentować różne segmenty produktów), niepowiązanych ze sobą kapitałowo lub/i osobowo, jak również rozpoczynające i/lub rozwijające działalność eksportową swoich produktów na rynki zagraniczne. W ciągu roku przedsiębiorca może zgłosić się do zakupu dwóch odrębnych analiz. Żeby zamówić analizę, konieczne jest wypełnienie "Indywidualnych wniosków" przez cztery zainteresowane przedsiębiorstwa. Wypełniony wniosek należy odesłać do najbliższego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (niemal we wszystkich miastach wojewódzkich). Zlecenie opracowania analizy nastąpi po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku grupy przedsiębiorców przez Ministerstwo Gospodarki oraz WPHI Szanghaj.

WPHI Szanghaj zachęca jednocześnie do zapoznania się z podobnymi analizami wykonanymi na zlecenie pozostałych placówek WPHI na całym świecie (stan na koniec 2012 r.). Analiza rynków zagranicznych jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pt.: „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” Podziałanie 6.2.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013.

Więcej informacji:
WPHI Szanghaj
Raporty branżowe na temat rynku chińskiego WPHI Szanghaj