Tytuł tegorocznego, 28. Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej SREBRO brzmi… „Srebro”, W ten sposób organizator pragnie podkreślić jubileuszowy charakter obchodzącego w tym roku 40-lecie Legnickiego Festiwalu SREBRO, którego konkurs jest najważniejszym wydarzeniem.

Tegoroczny tytuł może być pewnym zaskoczeniem, szczególnie że dotychczas organizator – Galeria Sztuki w Legnicy – dbał o tematy odnoszące się do aktualnych zagadnień artystycznych, kulturalnych czy społecznych. „W ostatnich latach wspólnie zastanawialiśmy się nad: znaczeniem rytuałów (2012), społecznym i osobistym podłożem buntu (2013), kanonem klasyki (2014), barierami i transgresjami, jakie tworzą granice (2015), fenomenem miasta (2016), składnikami kulturowej tożsamości (2017) i wreszcie zjawiskiem iluzji w sztuce (2018). W tym roku postanowiliśmy nie poszukiwać pretekstu. Zmaterializował się sam, choć przecież był z nami nieustannie od 1979 roku – przez całe 40 lat historii legnickich festiwali srebra i wystaw autorskiej biżuterii. I właśnie dlatego jest tak istotny i wciąż aktualny” – czytamy w tekście przewodnim autorstwa prof. Sławomira Fijałkowskiego, konsultanta generalnego Legnickiego Festiwalu SREBRO. Jego zdaniem, temat wymaga „powrotu do źródeł, skupienia, cierpliwości i uwagi, wykonawczej perfekcji, reinterpretacji pojęcia ‘metal szlachetny’ – w swojej fizycznej, chemicznej, historycznej, kulturowej, merkantylnej lub symbolicznej wartości”.

Wbrew pozorom, takie sformułowanie tematu nie narzuca konieczności użycia srebra w pracach konkursowych.  „Zapis w regulaminie odnośnie tej kwestii się nie zmienił i jeśli ktoś zechce opowiedzieć o srebrze ‘inaczej’, to na pewno znajdzie sposób. Poza tym problem nieużycia srebra w poszczególnych pracach wraca jak bumerang, więc jeśli pojawi się również w tej edycji, jury zmierzy się z nim, jak bywało dotychczas” – wyjaśniła Justyna Teodorczyk, dyrektor Galerii Sztuki w Legnicy. Zgodnie z regulaminem, zgłaszane prace winny być biżuterią w szerokim znaczeniu tego słowa, reprezentować wysoki poziom artystyczny i wykonawczy, zawierać oryginalną koncepcję twórczą oraz wyraźne odniesienie do tematu Konkursu. Tak więc nawet jeśli organizatorzy nie stawiają żadnych ograniczeń co do zastosowanych materiałów i technik, ze względu na tegoroczne hasło konkursowe sugerują użycie tytułowego srebra.

Termin nadsyłania prac konkursowych mija 1 kwietnia 2019 r. (i nie jest to primaaprilisowy żart). Zwycięzców poznamy 17 maja – w czasie kulminacji 40. Legnickiego Festiwalu SREBRO 2019, który odbędzie się w dniach 1 maja - 9 czerwca br. Jak zapowiada dyrektor Galerii Sztuki w Legnicy, która sprawuje tę funkcję od 2 stycznia br., w ramach Festiwalu odbędzie się 15 wystaw problemowych i indywidualnych sztuki współczesnej: biżuterii artystycznej i designu, sesja naukowa, koncert oraz szereg imprez towarzyszących. Czy przewiduje jakieś daleko idące zmiany? „Obecnie skupiamy się na aktualnej edycji w jej przededniu. Obiektywne czynniki, takie jak okrągły jubileusz legnickiego SREBRA oraz zamknięcie pewnego równie okrągłego etapu, tj. dwudziestoletniego dowodzenia galerią przez dyrektora Zbigniewa Kraskę, skłaniają być może obserwatorów zewnętrznych do myślenia o najbliższym czasie jak o naturalnie, a nawet dramatycznie przełomowym, prowokują do podsumowań, ocen czy wyrokowania co do przyszłości. Tegoroczna edycja Festiwalu zapoczątkowana została przez poprzedniego dyrektora, a zakończona będzie przez obecnego – niech ta przejściowość zostanie symbolicznie odczytana jako kontynuacja” – wyjaśniła Justyna Teodorczyk.  


40. Legnicki Festiwal SREBRO 
organizator: Galeria Sztuki w Legnicy 
termin: 1 maja - 9 czerwca 2019 
kulminacja: 17-18 maja 2019 
termin zgłoszenia prac na konkurs: 1 kwietnia 2019