Pomorska Fundacja Filmowa ogłosiła konkurs na projekt statuetki Bursztynowych Lwów – prestiżowej nagrody wręczanej podczas Gali FPFF. Jego formuła jest otwarta dla wszystkich artystów plastyków i projektantów.

W projekcie należy uwzględnić możliwość zastosowania bursztynu; pozostałe materiały mogą być użyte dowolnie. Termin składania prac (osobiście lub za pośrednictwem poczty) mija 22 czerwca 2007 roku (decyduje data stempla pocztowego). Zwycięzcę wyłoni specjalna Komisja Konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele organizatorów festiwalu oraz zaproszeni artyści plastycy. Nagrodą jest honorarium, zlecenie na wykonanie dwóch statuetek (koszt materiałów do wysokości 5.000 zł brutto ponosi zleceniodawca) oraz dodatkowo dwie akredytacje na 32. FPFF w Gdyni, uprawniający do uczestniczenia we wszystkich projekcjach festiwalowych w Teatrze Muzycznym i kinie Silver Screen w Gdyni.

Statuetka Bursztynowych Lwów to nagroda pozaregulaminowa, ustanowiona w 2006 roku – wtedy otrzymał ją film "Tylko mnie kochaj” w reżyserii Ryszarda Zatorskiego. Od tego roku wchodzi ona na stałe do programu Festiwalu i będzie wręczana dystrybutorowi i producentowi filmu, który w okresie od 1 września 2006 roku do 31 sierpnia 2007 roku uzyska najlepszy wynik frekwencyjny w kinach w Polsce.


Warunki konkursu oraz formularz zgłoszenia do pobrania jako pdf TUTAJ.