Konkurs na statuetkę Bursztynowych Lwów – nagrodę na 32. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni nie został rozstrzygnięty.

Na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2007 roku jury w składzie: Mirosław Bork – przewodniczący oraz Włodzimierz Grzechnik i Karol Maciejewski zapoznało się z 8 projektami czterech autorów. Wszystkie projekty spełniły warunki sformułowane w regulaminie, jednak jury jednogłośnie zdecydowało, że konkurs pozostanie nierozstrzygnięty.