Wiodący producent biżuterii bursztynowej S&A Bursztynowa Biżuteria sp. z o.o. z Gdyni ogłasza konkurs na projekt kompletu biżuterii z bursztynem.

Organizator:

S&A Bursztynowa Biżuteria to jedna z najbardziej znanych polskich firm w branży jubilerskiej. Wywodzi się bezpośrednio z największego i renomowanego polskiego producenta biżuterii Silver&Amber. Biżuterię S&A można nabyć w salonach niemal całego świata. Kontynuując 15-letnią tradycję i doświadczenie, firma oferuje produkty na najwyższym światowym poziomie. Oprócz kolekcji projektowanych i produkowanych według wewnętrznych standardów S&A kreuje również autorskie, wizerunkowe kolekcje biżuterii, wyznaczające trendy w kolejnych sezonach.

Uczestnicy:
Zaproszenie do udziału w konkursie jest skierowane do wszystkich osób zajmujących się szeroko pojmowaną sztuką projektowania. Zapraszamy młodych złotników-samouków, studentów i absolwentów średnich i wyższych szkół artystycznych, projektantów o znaczącym dorobku zawodowym i debiutantów.

Przedmiot konkursu:
Oczekiwany będzie projekt co najmniej 3-elementowego kompletu biżuterii srebrnej z bursztynem. Dopuszczalne jest zastosowanie dodatkowego materiału, który będzie istotnym uzupełnieniem klasycznego połączenia bursztyn + srebro.

Cel konkursu:
Celem konkursu nie jest pozyskanie gotowych wzorów produkcyjnych, ale rozpoznanie predyspozycji i motywacji projektantów biżuterii do ew. podjęcia szerszej i głębszej współpracy z firmą S&A Bursztynowa Biżuteria. Docelowo poszukiwane są osoby sumienne, odpowiedzialne i kreatywne, potrafiące pracować w zespole, które gotowe będą zaangażować się w prace Studia Projektowego S&A w pełnym zakresie zadań – od autorskiego projektu do wdrożenia wzoru do seryjnej produkcji.

Mając na względzie specyfikę polskiego rynku i chcąc zachęcić do udziału w konkursie zarówno kreatywnych rzemieślników bez wykształcenia plastycznego, jak również projektantów biżuterii i wzornictwa o skromnych umiejętnościach warsztatowych, organizator postanowił podzielić konkurs na 2 etapy.
Na każdym etapie konkursu prawa autorskie do projektów są własnością projektanta. Organizator zastrzega sobie prawo pierwokupu wybranych projektów, co nastąpi w drodze osobnej umowy zawartej z projektantem. Projektant deklaruje, że przedstawiony projekt jest jego własnością, został wykonany specjalnie na konkurs i nie był nigdzie wcześniej prezentowany ani oferowany do sprzedaży.


ETAP 1 – projekt
Projekt kompletu powinien składać się z co najmniej 3 elementów o wspólnych cechach stylistycznych (np. naszyjnik / kolia, kolczyki, pierścionek). Konieczne jest uwzględnienie bursztynu i srebra, sugerowane zastosowanie trzeciego tworzywa (metal, kamień, inne), które wprowadzałoby rozpoznawalną, autorską interpretację przedmiotu konkursu. Projekty powinny być przedstawione na planszy o formacie A3 w dowolnej technice graficznej (rysunek odręczny, rysunek wykonany w komputerze, rendering, fotografia dokumentująca model itp.) czytelnie przedstawiającej założenia projektowe i istotne detale. Dopuszcza się stosowanie krótkiego opisu projektu, który mógłby być wskazówką dla jurorów w precyzyjnej ocenie założeń projektowych i intencji autora.
Spośród zgłoszonych projektów jury dokona kwalifikacji do etapu drugiego. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 projekty kompletów.

ETAP 2 – prototyp
Osoby zaproszone do drugiego etapu konkursu zobowiązane będą do wykonania prototypów / modeli trójwymiarowych wg własnych projektów. Wśród przedstawionych realizacji jury wyłoni zwycięzcę.

Jury:
Projekty oceniać będzie profesjonalne jury złożone z przedstawicieli Zarządu S&A, projektantów Studia Projektowego S&A oraz nauczycieli akademickich z dziedziny wzornictwa i sztuki użytkowej.

Kryteria oceny:
Na etapie projektowym podstawowymi kryteriami oceny będą: umiejętność autorskiej interpretacji trendów we współczesnym wzornictwie (nie tylko jubilerstwie), innowacyjność i twórcza odwaga. Na etapie prototypu istotne będą również funkcjonalność oraz nowatorstwo zastosowanych rozwiązań technologicznych.

Nagrody:
Uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu otrzymają refundację kosztów wykonania prototypów. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 3000 zł i propozycję odbycia 3-miesięcznego stażu w Studiu Projektowym S&A z perspektywą przedłużenia umowy o stałą współpracę lub propozycję zawarcia innej umowy o współpracę (polegającej np. na pracy we własnej pracowni nad zleconymi projektami kolekcji itp.)

Termin:
Projekty muszą dotrzeć w nieprzekraczalnym terminie 31.12.2007 do siedziby firmy: S&A Bursztynowa Biżuteria sp. z o.o.; ul. Św. Piotra 4, 81-347 Gdynia. Posiedzenie jury odbędzie się w pierwszym tygodniu stycznia. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu zostaną o tym powiadomione telefonicznie lub mailowo do dn. 07.01.2008. Gotowe prototypy i pierwowzory spodziewane są do dn. 29.02.2008. Zwycięzca zostanie wyłoniony 05.03.2008, a wybrane realizacje konkursowe zostaną zaprezentowane podczas Targów Amberif 2008.