plzh-CNenetdelvltnorues
Wystawa w Malborku zainspirowana została współpracą z The Hunterian Museum and Art Gallery w Glasgow

Na wystawie pod tym tytułem i w nietypowej aranżacji, we wnętrzu Łaźni Infirmerii na Zamku Średnim w Malborku, zostaną zaprezentowane wybrane eksponaty z bogatej kolekcji bursztynu tej placówki. Wystawę, która stanowi element obchodów 50-lecia Muzeum Zamkowego w Malborku, będzie można oglądać od 4 marca do końca września 2011 roku.

Koncepca prezentacji „Skarbów z bursztynu” zainspirowana została współpracą z The Hunterian Museum and Art Gallery w Glasgow, gdzie w ubiegłym roku odbyła się wystawa „Bursztyn: skarby z Polski”, której zrębem były dzieła ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku. To najstarsze muzeum w Szkocji posiada też własną, niewielką kolekcję bursztynu, której najcenniejszym eksponatem jest należący dawniej do fundatora muzeum dr. Williama Huntera kielich bursztynowy autorstwa, pochodzącego z Gdańska, Jacoba Dobbermanna. Ten wspaniały zabytek XVIII-wiecznej sztuki bursztynniczej przez wieki uległ znacznej destrukcji. Po wystawie w Glasgow przyjechał w częściach do Malborka, gdzie został poddany konserwacji. Obecnie prezentowany jest już po scaleniu i odczyszczeniu wszystkich elementów. Poza tym wspaniałym dziełem rzemiosła, dr William Hunter posiadał w swych zbiorach bryłki bursztynu z inkluzjami oraz okazy innych żywic kopalnych. Posłużyły one do zaprezentowania specyfiki bursztynu bałtyckiego, a także edukacyjnego przedstawienia cech charakterystycznych tej żywicy i sposobów odróżnienia go od podróbek.

Z Glasgow przywieziono nie tylko eksponaty, ale także gabloty zaprojektowane specjalnie do tej prezentacji dzieł z tzw. „złota północy”. Są to nowoczesne i interesujące plastycznie szafy wystawiennicze nawiązujące swą formą do procesu powstawania bursztynu między pokładami ziemi.

Najstarsze prezentowane na wystawie wyroby pochodzą z czasów neolitycznych. Dominują, doskonałe w swej formie, dzieła rzemiosła nowożytnego, a wśród nich prywatne ołtarze i szkatuły autorstwa najznamienitszych bursztynników gdańskich z XVII w., m.in. Michaela Redlina, oraz różnego typu przedmioty świeckie, takie jak puzderka, świeczniki czy sztućce. Na wystawie prezentowana jest też najcenniejsza szkatuła malborska autorstwa Christophera Mauchera z bogatym programem dekoracji skoncentrowanym wokół postaci bogini miłości Wenus.

Spośród wytworów osiemnastowiecznych na szczególną uwagę, obok omawianego już kielicha Huntera, zasługuje kabinet Stanisława Augusta podarowany Muzeum Zamkowemu w roku 1979 przez lady Carmont z Edynburga. Całości ekspozycji dopełnią przedmioty użytkowe, głównie XIX- i XX-wieczne fajki, skryptorium, zegar, kielich, a także różnego typu ozdoby.

Zestaw prezentowanych w Malborku obiektów różni się od tego, który pokazywany był w Glasgow. Mniejszy nacisk kładziony jest w tej chwili na okazy naturalne i inkluzje w bursztynie. Dodane zostały natomiast dzieła obrazujące odrodzenie sztuki bursztynniczej w Polsce w latach 60. i 70. XX wieku. Prezentowane są też najnowsze nabytki muzeum, m.in. dzieła Pauliny Binek i Sławomira Fijałkowskiego unaoczniające różnorodność tendencji we współczesnych pracach artystów tworzących w bursztynie.

Patronat medialny: Bursztynowy Portal amber.com.pl, Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki, Gazeta Malborska, 82-200.pl