plzh-CNenetdelvltnorues
Jak co roku instytut Eurotest zbadał opinie turystów odwiedzających Światową Stolicę Bursztynu. Wnioski z raportu mogą się okazać przydatne dla właścicieli bursztynowych galerii i sklepów.

Ankietowani przez Eurotest turyści zapytani o to, jak najczęściej spędzają czas w Gdańsku, w większości odpowiadali, że zwiedzają miasto (79,6%) oraz spacerują (61,4%). Natomiast na zakupach czas spędzało 30,2 procent polskich turystów i 31,1 procent turystów zagranicznych.

Starówka i Muzeum Bursztynu

Ponad 90 procent ankietowanych turystów przebywających latem w Gdańsku zwiedza miasto. Spośród nich najwięcej osób zwiedza Starówkę (92,1%), Bazylikę Mariacką (47,7%) i Muzeum Morskie – Żuraw (33,2%). Aż 15, 6 procenta turystów zwiedza Muzeum Bursztynu i Kościół Św. Brygidy, podziwiając bursztynowy ołtarz.
Ankietowani turyści zatrzymywali się w Gdańsku średnio na około 6 dni. Dotyczy to zarówno Polaków, jak i gości z zagranicy. Zdecydowana większość z nich (78,3%) przyjechała do Gdańska w celach turystycznych, tj. zwiedzania i wypoczynku. W celu odwiedzin rodziny czy znajomych przyjechało do Gdańska 26,1 procent z nich.

Narodowość i wiek

Wśród ankietowanych turystów 67,9 procent pochodziło z Polski, a 32,1 procent z zagranicy. Polacy najczęściej pochodzili z województwa pomorskiego (19,1% ), mazowieckiego (15,2%), śląskiego (9,3%), wielkopolskiego (7,8%) oraz łódzkiego (6,9%). Najwięcej turystów zagranicznych przybyło do Gdańska z Niemiec (40,9%), Stanów Zjednoczonych (8,5%), Anglii (8,3%), Włoch (6,1%) i Szwecji (5,2%).
Wśród ankietowanych najliczniej reprezentowani byli turyści w wieku od 25 do 39 lat (35,8%) oraz od 40 do 55 lat (28,9%). Turystów w wieku od 15 do 18 lat było 3,3 procenta, a w wieku od 19 do 24 lat 15,5 procenta. Turystów starszych, tj. w wieku powyżej 56 lat, odnotowano 16,5 procenta. Wśród zagranicznych turystów największy procent stanowiły osoby w wieku od 40 do 55 lat (34,4%) oraz od 25 do 39 lat (25,5%). Z kolei starszych turystów w wieku od 56 do 65 lat było 15,6 procenta, a w wieku 66 lat i więcej – 13,5 procenta.

Sytuacja materialna i wydatki

Ankietowani turyści odwiedzający Gdańsk zostali poproszeni o określenie swojej sytuacji materialnej. Nie jest to idealny barometr zamożności turystów, ale pozwala przynajmniej na przybliżoną ocenę ich zamożności w oparciu o ich samoocenę. Okazało się, że 61,9 procent badanych turystów oceniło swoją sytuację materialną jako dobrą, a 5,9 procenta jako bardzo dobrą. Za średnią uznało ją 31,9 procenta, a jako złą tylko 0,3 procent. Przekonanie o własnej dobrej pozycji materialnej przeważało wśród turystów zagranicznych (76%).
Ankietowani wydali podczas pobytu w Gdańsku średnio około 900 zł (wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 50 złotych). Turyści zagraniczni wydali średnio 1 370 zł (o 90 złotych więcej niż rok temu), zaś polscy 699 zł (wzrost o 60 złotych).

Jarmark św. Dominika z bursztynem w tle

Instytut zapytał także turystów o ich ocenę Jarmarku św. Dominika. Zdecydowana większość z nich ocenia tę imprezę pozytywnie, w tym 13,6 procent „bardzo dobrze” i 59,5 procent „dobrze”. Najczęściej turyści zainteresowani byli zakupami na stoiskach handlowych oraz jarmarkiem staroci. Jako „inne zainteresowania” 15,1 procent turystów podało: wyroby z bursztynu, wyroby artystyczne, malarstwo i rękodzieło, różnorodna gastronomia, atmosfera jarmarku oraz pamiątki.

Tłok i wysokie ceny

Najczęściej podawanym mankamentem Gdańska, zarówno przez turystów polskich jak i zagranicznych, były: „tłok na Starówce”, „wysokie ceny”, „korki”, „mało parkingów” oraz „trudny dojazd do Gdańska”.

Informacja o badaniu

Badanie opinii turystów odwiedzających Gdańsk w sezonie letnim 2008 roku zrealizowane zostało za pomocą metody bezpośrednich wywiadów osobistych. Badaną populacją byli turyści polscy i zagraniczni w wieku od 15 lat wzwyż, według ustalonych przedziałów wieku. Wywiady zrealizowano w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2008 roku na terenie Gdańska, w wyznaczonych miejscach dużego natężenia ruchu turystycznego. Poboru próby badania dokonano w następujących lokalizacjach: ul. Długa i Długi Targ, Długie Pobrzeże, ul. Mariacka, Pomnik Poległych Stoczniowców, ZOO w Oliwie, teren Jarmarku Św. Dominika (ul. Szeroka i inne ulice), molo w Brzeźnie wraz z promenadą nadmorską.
Próba badania liczyła 1000 turystów. Dobór osób do ankietowania poprzedzony był pytaniem filtrującym, które wykluczało stałych mieszkańców Gdańska. Losowy dobór turystów do badania odbywał się przy zastosowaniu metody losowania systematycznego. Losowania dokonywali ankieterzy wyposażeni w dokładną instrukcję postępowania przy doborze jednostek próby, w obrębie ustalonych kwot i harmonogramu badania. W praktyce metoda ta polega na typowaniu do badania co n-tego turystę, który przejdzie ustaloną „umowną linię” wyznaczoną w miejscu badania. Drugim elementem zapewniającym reprezentacyjność całej populacji turystów w próbie badania, był czas realizacji ankietowania. Ankietowanie odbywało się wg ustalonego harmonogramu obejmującego cały okres sezonu letniego, na przestrzeni lipca i sierpnia.

Więcej informacji:

Eurotest

Zdjęcie: 15,6 procent turystów zwiedza Muzeum Bursztynu. Fot. Muzeum Bursztynu/A.Bocek