W tym roku Galeria Sztuki w Legnicy postanowiła zachęcić artystów do refleksji nad tym, czym jest dotyk – zmysł szczególnie bliski biżuterii, niosący ze sobą ładunek intymności i bezpieczeństwa, ale też – w ostatnich czasach – lęku i zagrożenia. Jak – jako ludzkość – odnajdziemy się w epoce mediów cyfrowych, ekranów dotykowych, zaniku bezpośrednich relacji międzyludzkich i pandemicznych realiów?

 

Tym razem – w epoce online – chcielibyśmy nawiązać do cechy, która definiuje biżuterię w jej najbardziej materialnym i jednocześnie najbardziej sensualnym aspekcie.

Przywołajmy dotyk – pierwszy zmysł, za pomocą którego poznajemy świat, który daje poczucie bezpieczeństwa, intymności i zaufania.

Biżuteria noszona na ciele, stykająca się z receptorami skóry, prowokująca do haptycznego kontaktu zawsze była najbliższym rekwizytem użytkownika.

Proponujemy Wam współczesną interpretację owej nostalgii w nadziei, że przedmiotu najbardziej osobistego użytku nie zastąpią nam dotykowe ekrany wyświetlaczy.

prof. Sławomir Fijałkowski

 

Tak jak brak nieustannie noszonej biżuterii jest zauważany dopiero wtedy, gdy ją zdejmiemy lub zgubimy, tak w ostatnich czasach szczególnie odczuwalny jest brak ludzkiego dotyku.

Uzmysłowiliśmy sobie potrzebę dotyku i więzi, lecz jednocześnie odczuwamy strach przed nim samym – źródłem zanieczyszczenia i zagrożenia.

Jak zmysł dotyku może być zgłębiany poprzez biżuterię, fizycznie i emocjonalnie? Co może komunikować? Jakiego rodzaju jest to dotyk? Jak się z nim czujesz? Czy może Cię pocieszyć? Czy może Cię zmienić? Jaki może wywołać efekt? Jak można przedstawić tę – niewizualną – cechę biżuterii?

prof. Caroline BroadheadCelem Konkursu jest szeroka prezentacja najnowszych dokonań współczesnej sztuki biżuterii. Prace powinny stanowić biżuterię w szerokim znaczeniu tego słowa, reprezentować wysoki poziom artystyczny i wykonawczy, zawierać oryginalną koncepcję twórczą oraz wyraźne odniesienie do tematu Konkursu. Organizatorzy nie stawiają żadnych ograniczeń co do zastosowanych materiałów i technik, jednak, podkreślając ponad 40-letnią tradycję Festiwalu, sugerują użycie tytułowego srebra.

Prace oceniać będzie międzynarodowe jury – podstawowym kryterium, według którego dokona ono kwalifikacji prac na wystawę i przyzna nagrody regulaminowe, będzie autorska interpretacja tematu. Jury przyzna nagrody regulaminowe:

  • Grand Prix – 15 000 PLN + 1 kg srebra
  • II Nagrodę – 10 000 PLN + 1 kg srebra
  • III Nagrodę Prezydenta Miasta Legnicy – 5 000 PLN + 1 kg srebra
  • Nagrodę Galerii Sztuki w Legnicy – wystawa indywidualna z katalogiem o wartości 6 000 PLN
  • Nagrodę Specjalną Organizatorów za odwagę, nowatorstwo, bezkompromisowość bądź dowcip wypowiedzi twórczej – statuetka „Srebrna Ostroga” + 1 kg srebra.

Tradycyjnie zostaną także przyznane nagrody pozaregulaminowe. Nazwiska laureatów poznamy w trakcie kulminacji Festiwalu SREBRO w dniach 13-14 maja 2022 r.


Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej – Dotyk
Termin nadsyłania zgłoszeń: 27 marca 2022
Kulminacja LFS: 13-14 maja 2022
Organizator: Galeria Sztuki w Legnicy
Więcej informacji: Konkurs SREBRO