Agnieszka Krzyżanowska: bransoleta - bursztyn, suszona skóra banana

Zjawisko powrotu do naturalnych materiałów i rzemieślniczych technologii, widoczne we wszystkich dziedzinach wzornictwa, ma już kilkunastoletnią tradycję, którą trudno byłoby określić jako sezonową modę.

Idea sustainability – designu zrównoważonego, szanującego lokalne tradycje, odwołującego się do historycznego dziedzictwa sztuk użytkowych stała się naszą odtrutką na jednorazowe produkty, wytwarzane w milionowych seriach i adresowane do anonimowego targetu.  
               
Dzisiejsi projektanci to eksperymentatorzy, którzy poszukują własnych receptur na innowacyjne, biodegradowalne materiały, kierując się przy tym koniecznością oszczędnego gospodarowania zasobami i ich ekonomicznego wykorzystania. Autorskie produkty są jednocześnie proekologiczną deklaracją projektanta i użytkownika.

Ważnym aspektem tego nurtu wzornictwa są również wrażenia, odwołujące się do sfery pozawizualnej: haptyki – zmysłu dotyku, a nawet projektowania zapachu. Reminiscencje nawiązujące do alchemicznej terminologii są uzasadnione – „sublimatio” to jeden z etapów pozyskiwania materia prima, która według średniowiecznych legend miała moc przekształcania pospolitych metali w złoto.

Opisy trendów pochodzą z albumu Trend Book 2014+, który będzie miał premierę na targach Amberif w Gdańsku.