plzh-CNenetdelvltnorues

Wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce w 2018 r. jest szacowana na kwotę niemal 24 mld zł, co daje prawie 14-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem 2017. Jak wynika z raportu KPMG, do 2023 r. jego wartość może wzrosnąć do 39 mld zł.

Najszybciej rozwijającymi się segmentami rynku dóbr luksusowych w bieżącym roku są biżuteria i zegarki, samochody luksusowe i premium (wartość: 15,5 mld zł) oraz alkohole (1,2 mld zł). Jest to związane ze wzrostem zamożności Polaków – w tym roku liczba osób posiadających majątek netto powyżej 1 mln dolarów urosła do ok. 62 tys.  „Spodziewamy się, że rosnący trend na rynku dóbr luksusowych utrzyma się. Głównymi czynnikami wzrostu będą rosnąca zamożność społeczeństwa, zwiększająca się liczba osób zamożnych oraz zmiany w stylu życia, skutkujące większą popularnością produktów premium i luksusowych. Szacujemy, że w 2023 roku wartość rynku dóbr luksusowych przekroczy 39 mld zł” – twierdzi Tomasz Wiśniewski, partner KPMG w Polsce.

Wartość bardzo dynamicznie rosnącego sektora luksusowej biżuterii i zegarków wzrośnie w stosunku do poprzedniego roku o 10,2% i wyniesie 723 mld zł, a czego ponad 60% stanowi biżuteria. Perspektywy rozwoju tej kategorii są bardzo dobre. Jak wynika z analiz do 2023 roku jej wartość wyniesie 1,2 mld zł (687 mln zł dla biżuterii i 544 mln zł dla zegarków), co oznacza wzrost o 70% w porównaniu do 2018 roku.

Jak Polska z tymi wynikami plasuje się na tle Europy? Wartość rynku luksusowej biżuterii i zegarków kształtuje się następująco (w mld euro): Wielka Brytania – 3,048; Włochy – 3,27; Francja – 3,013; Niemcy – 2,799, Szwajcaria – 1,838. W Rosji - 588 mln euro. Średnioroczny wzrost wartości tego segmentu to 11,2%.

Na podstawie raportu KPMG „Rynek dóbr luksusowych w Polsce”  2018