plzh-CNenetdelvltnorues

Odpowiedź Andrzeja Kasprzaka, prezesa Międzynarodowych Targów Gdańskich, na list otwarty Tomasza Mikołajczyka, adresowany do prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i marszałka woj. pomorskiego Mieczysława Struka.


Gdańsk 3 lutego 2014 r.

Sz.P.

Mieczysław Struk

Marszałek Województwa Pomorskiego

Gdańsk

Szanowny Panie Marszałku,

Mając świadomość wagi tematów dotyczących problematyki związanej z bursztynem pragniemy odnieść się do Listu Otwartego Tomasza Mikołajczyka skierowanego na ręce Pana Marszałka oraz Prezydenta Pawła Adamowicza.

Jednym z podstawowych problemów, z którymi ma do czynienia branża bursztynniczo-jubilerska jest napływ falsyfikatów surowca bursztynowego wynikający, szczególnie w ostatnim czasie, z niespotykanego do tej pory deficytu surowca. Spowodowało to gwałtowny wzrost cen i brak surowca do produkcji biżuterii, a w konsekwencji wprowadzanie na rynek falsyfikatów i np. bursztynu prasowanego. Międzynarodowe Targi Gdańskie SA od 2001 roku w trosce o klientów na czas trwania Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich Amberif oraz Międzynarodowych Targów Bursztynu Ambermart doprowadziły do zorganizowania Laboratorium Bursztynu. Początkowo bezpłatne ekspertyzy dla wszystkich uczestników wykonywali rzeczoznawcy Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników, a od 2005 roku ściśle współpracujemy w tym zakresie z Wydziałem Chemicznym Politechniki Gdańskiej oraz gemmologami Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich. Podczas targów prezentowana jest również edukacyjna wystawa falsyfikatów i namiastek bursztynu z kolekcji Gabrieli Gierłowskiej.

Od 2006 roku na wniosek Rady Programowej targów powoływana jest przez MTG SA Komisja ds. Bursztynu, która pracuje w międzynarodowym składzie ekspertów i przy społecznej współpracy organizacji branżowych jako ogniwa rozjemczego. Komisja pracuje konsekwentnie, choć bez zbędnego rozgłosu, reagując w trybie natychmiastowym na każdy wniosek Komisji. Szereg firm polskich i litewskich otrzymało w ubiegłych latach pisemne upomnienia i dotychczas żadna z nich nie była przedmiotem uwag Komisji po raz kolejny.

W świetle opinii przedstawicieli branży bursztynniczej narastające problemy surowcowe być może wymagają bardziej spektakularnych reakcji ze strony organizatora targów, reakcji jednoznacznie postrzeganych  przez wszystkich uczestników targów. Jesteśmy na to przygotowani i firmy nieprzestrzegające regulaminu targów będą na wniosek Komisji Bursztynu ponosić regulaminowe konsekwencje, z usunięciem z targów włącznie.

Akcentując determinację Międzynarodowych Targów Gdańskich jako organizatora targów Amberif i Ambermart w działaniach na rzecz obrony czystości rynku bursztynniczego pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że działania te dotyczą wyłącznie aspektów związanych z organizacją targów. Podobnie w odniesieniu do wystąpienia Tomasza Mikołajczyka warto podkreślić, że o ile rozpoznanie namiastek i falsyfikatów bursztynu przy pomocy spektoskropu nie nastręcza specjalistom trudności, o tyle kwestia bursztynu prasowanego jest bardziej skomplikowana, gdyż jego skład chemiczny jest taki sam jak bursztynu naturalnego i nie ma dziś metody badawczej, która może to jednoznacznie określić. Przede wszystkim jednak - Laboratorium Bursztynu i Komisja ds. Bursztynu pracująca na targach Amberif i Ambermart to rozwiązania tymczasowe, wyłącznie na użytek uczestników targów i nie zastąpią one profesjonalnej placówki badawczo-kontrolnej działającej przez cały rok.

Zdając sobie sprawę z daleko większego zasięgu sygnalizowanych problemów niż związanych z  targami – należy pokusić się o stwierdzenie, że  brakuje w regionie pomorskim profesjonalnego i niezależnego Laboratorium Gemmologicznego specjalizującego się w bursztynie, które mogłoby wykonywać badania i ekspertyzy na  rzecz producentów bądź nabywców bursztynowych wyrobów oraz biżuterii z bursztynem. Badanie srebra czy złota pozostaje w gestii  Urzędu Probierczego, natomiast bursztyn i kamienie jubilerskie nie podlegają żadnym regulacjom. Naszym zdaniem odpowiednim miejscem na Laboratorium Bursztynu mogłaby być Politechnika Gdańska. Wyposażenie w specjalistyczną aparaturę Wydziału Chemicznego umożliwiłoby świadczenie usług pomorskiemu i ogólnopolskiemu środowisku jubilerskiemu (co już w pewnym zakresie ma miejsce w ramach współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Bursztynników).

Mając świadomość trudności towarzyszących walce o zachowanie unikatowych walorów polskiego rynku bursztynniczego deklarujemy nasze zaangażowanie we wszelką działalność sprzyjającą osiągnięciu sukcesu w tym zakresie.

Łączę wyrazy szacunku -

                                                                            Andrzej Kasprzak

                                                                             Prezes Zarządu

                                                              Międzynarodowe Targi Gdańskie SA

Do wiadomości:

Tomasz Mikołajczyk, Kraków