plzh-CNenetdelvltnorues

Odpowiedź Mariusza Drapikowskiego, prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników, na list otwarty Tomasza Mikołajczyka, adresowany do prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i marszałka woj. pomorskiego Mieczysława Struka.

Szanowny Panie,

z wielką atencją przeczytałem Pański list do Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza oraz Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka nawołujący do zwrócenia uwagi na asortyment prezentowany przez wystawców targów Amberif.

Światowy trend w handlu kamieniami jubilerskimi, jak również sugestie międzynarodowych organizacji jubilerskich mówią o konieczności pełnego informowania klienta o dokonanych na kamieniach modyfikacjach. Szczególnego znaczenia nabiera to w naszej branży, w przypadku bursztynu prasowanego, jako wielokrotnie tańszego od wyrobów z całych bryłek.

Wprowadzony głosami branży do regulaminu targów Ambermart i Amberif nakaz oznaczania bursztynu prasowanego wpisuje się w najlepsze światowe trendy profesjonalnych targów. Powołana przez MTG S.A. oraz organizacje branżowe komisja rzeczoznawców dba o to, by taka informacja pojawiła się w miejscach, gdzie jej brakuje. Niestety część wystawców nie stosuje się do w/w regulaminu. Bywa, że wystawcy usuwają oznaczenie po odejściu komisji.

Jako organizacja stojąca na stanowisku, że klient powinien być możliwie szeroko poinformowany, przychylamy się do Pańskiego zdania. Uważamy, że wraz z organizacjami branżowymi MTG S.A. powinny dbać o przejrzystość oferowanego towaru i uczciwość handlu.

Uważamy, że MTG S.A. powinno wyciągać regulaminowe konsekwencje wobec nierzetelnych wystawców, nawet takie jak usunięcie wystawcy z targów.

Targi Amberif i Ambermart są jedynymi wśród światowych targów, na których nie można handlować falsyfikatami, bądź namiastkami bursztynu. Jest to najbezpieczniejsze miejsce na kupno bursztynu. Nie zepsujmy tej marki poprzez zaniechanie działania. Mariusz Drapikowski

 Prezes MSB   


Do wiadomości:
Prezydent Miasta Gdańska – Paweł Adamowicz
Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk
Prezes zarządu MTG SA – Andrzej Kasprzak